Daugiau informacijos

Daugiau informacijos


Norėdami gauti informacijos šiais aplinkos apsaugos klausimais:


apie šio ir daugelio susijusių HP produktų aplinkos apsaugos profilio lapą,

Apie HP įsipareigojimus saugoti aplinką

Apie HP aplinkos apsaugos tvarkymo sistemą

Apie HP produktų, pasibaigus jų naudojimo laikui, grąžinimo ir perdirbimo programą

Medžiagų saugos duomenų lapas

Aplankykite svetainę www.hp.com/go/environment arba www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP Color Laserjet CP2020 Daugiau informacijos