Spausdinimo kasetės ribota garantija

Spausdinimo kasetės ribota garantija


HP garantuoja, kad šis gaminys yra be medžiagų ir gamybos defektų.

Ši garantija netaikoma gaminiams, kurie (a) buvo pakartotinai užpildyti, atnaujinti, perdirbti ar kitokiu būdu pakeisti, (b) buvo netinkamai naudojami, netinkamai laikomi ar naudojami ne pagal aprašytus techninius reikalavimus ir dėl to sugedo arba (c) nusidėvėjo naudojant įprastai.

Jei norite garantinio remonto paslaugos, grąžinkite produktą ten, kur jį pirkote (su raštišku problemos aprašymu ir spausdinimo pavyzdžiais) arba kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą. Pasirinktinai HP pakeis gaminius su defektais arba grąžins pinigus už pirktą gaminį.

GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE AUKŠČIAU PATEIKTA GARANTIJA YRA IŠSKIRTINĖ IR JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA, NEI NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO PARDAVIMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR DUOMENIS) AR KITOKIUS NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ, IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITŲ DALYKŲ.

ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS PARDUOTAM PRODUKTUI.

HP Color Laserjet CP2020 Spausdinimo kasetės ribota garantija