Aptarnavimo informacijos forma

Aptarnavimo informacijos forma


KAS GRĄŽINA ĮRANGĄ?
Data:
Kontaktinis asmuo:
Telefono nr.:
Kitas kontaktinis asmuo:
Telefono nr.:
Grąžinimo adresas:
 
 
Specialiosios siuntimo instrukcijos:
KĄ SIUNČIATE?
Modelio pavadinimas:
Modelio numeris:
Serijos numeris:
Pridėkite svarbią spausdintą informaciją. NESIŲSKITE priedų (instrukcijų, valymo medžiagų ir t. t.), kurių nereikia remontui atlikti.
AR IŠĖMĖTE SPAUSDINIMO KASETES?
Privalote išimti jas prieš siųsdami spausdintuvą, nebent to padaryti neleidžia mechaninis gedimas.
[ ] Taip.
[ ] Ne, aš negaliu jų išimti.
KĄ REIKIA PADARYTI? (Jei reikia, pridėkite atskirą lapą.)
1. Aprašykite gedimo sąlygas. (Koks buvo gedimas? Ką darėte, kai gedimas įvyko? Kokią programinę įrangą naudojote? Ar gedimas kartojasi?)
 
2. Jei gedimas kartojasi su pertrūkiais, kiek laiko praeina tarp gedimų?
3. Jei įrenginys prijungtas prie kurio nors iš šių įrenginių, nurodykite gamintoją ir modelio numerį.
Asmeninis kompiuteris:
Modemas:
Tinklas:
4. Papildomi komentarai:
 
KAIP MOKĖSITE UŽ REMONTĄ?
[ ] Galioja garantija
Įsigijimo/gavimo data:
(Pridėkite įsigijimo patvirtinimą arba gavimo dokumentą su originalia gavimo data.)
[ ] Priežiūros sutarties numeris:
[ ] Įsigijimo užsakymo numeris:
Išskyrus techninę priežiūrą pagal sutartį ir garantiją, prie techninės priežiūros užklausos turi būti pridėtas įsigijimo užsakymo numeris ir/arba įgaliotojo asmens parašas. Jei standartinės remonto kainos netaikomos, reikalingas minimalus įsigijimo užsakymas. Standartines remonto kainas galima sužinoti susisiekus su HP įgaliotu remonto centru.
Įgaliotojo asmens parašas:
Telefono nr.:
Sąskaitos siuntimo adresas:
 
 
Specialiosios sąskaitos siuntimo instrukcijos:
HP Color Laserjet CP2020 Aptarnavimo informacijos forma