Kaip naudoti popierių ir spausdinimo medžiagą

Kaip naudoti popierių ir spausdinimo medžiagą


Šis produktas palaiko įvairų popierių ir kitą spausdinimo medžiagą, kaip nurodyta šio vartotojo vadovo reikalavimuose. Naudodami popierių ar spausdinimo medžiagą, kuri neatitinka reikalavimų, galite susidurti su toliau išvardytomis problemomis:


Prasta spaudinio kokybė

Padidėjusi įstrigimo galimybė

Pirmalaikis produkto susidėvėjimas, reikalaujantis taisymo

Siekdami geriausių rezultatų, naudokite tik firminį HP popierių ir spausdinimo medžiagas, skirtas lazeriniams ar universaliems spausdintuvams. Nenaudokite rašaliniams spausdintuvams skirto popieriaus ir spausdinimo medžiagų. „Hewlett-Packard“ negali rekomenduoti naudoti kitokių rūšių spausdinimo medžiagų, nes HP negali kontroliuoti jų kokybės.

Popierius gali atitikti visus šiame vartotojo vadove aprašytus reikalavimus, bet spausdinimo rezultatas gali jūsų netenkinti. Taip gali atsitikti dėl netinkamo naudojimo, netinkamos temperatūros ir/ar drėgmės arba dėl kitų dalykų, kuriems „Hewlett-Packard“ neturi įtakos.

HP Color Laserjet CP2020 caution Kaip naudoti popierių ir spausdinimo medžiagą ĮSPĖJIMAS:

Jei naudosite „Hewlett-Packard“ reikalavimų neatitinkantį popierių ar spausdinimo medžiagą, galite sugadinti spausdintuvą ir jį teks remontuoti. Tokių remonto atvejų neapima „Hewlett-Packard“ garantija ar kitos sutartys dėl remonto.

HP Color Laserjet CP2020 Kaip naudoti popierių ir spausdinimo medžiagą