Tinklo paslaugų nustatymas

Tinklo paslaugų nustatymas


1.
Valdymo skydelio meniu paspauskite OK (gerai).
2.
Naudodamiesi rodyklės į kairę (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Tinklo paslaugų nustatymas) arba rodyklės į dešinę (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Tinklo paslaugų nustatymas) mygtukais pasirinkite „Network config.“ (tinklo konfig.) ir paspauskite OK (gerai).
3.
Naudodamiesi rodyklės į kairę (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Tinklo paslaugų nustatymas) arba rodyklės į dešinę (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Tinklo paslaugų nustatymas) mygtukais pasirinkite „Network servines“ (tinklo paslaugos) ir paspauskite OK (gerai).
4.
Naudodamiesi rodyklės į kairę (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Tinklo paslaugų nustatymas) arba rodyklės į dešinę (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Tinklo paslaugų nustatymas) mygtukais pasirinkite IPv4 arba IPv6 ir paspauskite OK (gerai).
5.
Naudodamiesi rodyklės į kairę (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Tinklo paslaugų nustatymas) arba rodyklės į dešinę (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Tinklo paslaugų nustatymas) mygtukais pasirinkite „On“ (įjungta) arba „Off“ (išjungta) ir paspauskite OK (gerai).
HP Color Laserjet CP2020 Tinklo paslaugų nustatymas