Automatinio perėjimo nustatymas

Automatinio perėjimo nustatymas


1.
Valdymo skydelio meniu paspauskite OK (gerai).
2.
Naudodamiesi rodyklės į kairę (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automatinio perėjimo nustatymas) arba rodyklės į dešinę (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automatinio perėjimo nustatymas) mygtukais pasirinkite „Network config.“ (tinklo konfig.) ir paspauskite OK (gerai).
3.
Naudodamiesi rodyklės į kairę (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automatinio perėjimo nustatymas) arba rodyklės į dešinę (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automatinio perėjimo nustatymas) mygtukais pasirinkite „Automatic“ (automatinis) crossover (perėjimas) ir paspauskite OK (gerai).
4.
Naudodamiesi rodyklės į kairę (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automatinio perėjimo nustatymas) arba rodyklės į dešinę (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automatinio perėjimo nustatymas) mygtukais pasirinkite „On“ (įjungta) arba „Off“ (išjungta) ir paspauskite OK (gerai).
HP Color Laserjet CP2020 Automatinio perėjimo nustatymas