„Network configuration page“ (tinklo konfigūracijos puslapis)

„Network configuration page“ (tinklo konfigūracijos puslapis)


Tinklo konfigūracijos puslapyje nurodyti dabartiniai gaminio tinklo plokštės nustatymai ir ypatybės. Kad išspausdintumėte gaminio tinklo konfigūracijos puslapį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1.
Valdymo skydelyje paspauskite OK (gerai).
2.
Rodyklių mygtukais pasirinkite „Reports“ (ataskaitos), tada paspauskite OK (gerai).
3.
Rodyklių mygtukais pasirinkite „Network report“ (tinklo ataskaita), tada paspauskite OK (gerai).
HP Color Laserjet CP2020 „Network configuration page“ (tinklo konfigūracijos puslapis)