Informacija apie prekių ženklus ir autoriaus teises

Informacija apie prekių ženklus ir autoriaus teises


Autorių teisės ir licencija

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms suteikiamos garantijos išdėstytos prie produktų pridėtose specialiose garantijos nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP nėra atsakinga už čia esančias technines ar redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Edition 2, 09/2008

Gaminio numeris: CB493-90921

Prekių ženklai

Adobe®, Acrobat® ir PostScript® yra „Adobe Systems Incorporated“ prekės ženklai.

ENERGY STAR® ir ENERGY STAR® logotipas yra JAV registruoti JAV aplinkosaugos agentūros (ang. – United States Environmental Protection Agency) ženklai.

Corel® yra „Corel Corporation“ arba „Corel Corporation Limited“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.

„Microsoft®“, „Windows®“ ir „Windows®XP“ yra JAV registruotieji „Microsoft Corporation“ prekės ženklai.

„Windows Vista™“ yra „Microsoft Corporation“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas JAV ir/arba kitose šalyse.

HP Color Laserjet CP2020 Informacija apie prekių ženklus ir autoriaus teises