Spausdintuvo tvarkyklės nustatymų keitimas „Macintosh“ sistemoje

Spausdintuvo tvarkyklės nustatymų keitimas „Macintosh“ sistemojeKeisti visų spausdinimo užduočių nustatymus, kol programinės įrangos programos uždarytos
Keist visų spausdinimo užduočių numatytuosius nustatymus
Keisti gaminio konfigūravimo nustatymus
1.
Meniu File (failas) spustelėkite Print (spausdinti).
2.
Keiskite norimus nustatymus įvairiuose meniu.
1.
Meniu File (failas) spustelėkite Print (spausdinti).
2.
Keiskite norimus nustatymus įvairiuose meniu.
3.
Meniu Presets (išankstiniai nustatymai) spustelėkite Save as (išsaugoti kaip) ir įveskite išankstinio nustatymo pavadinimą.
Šie nustatymai išsaugomi meniu Presets (iš anksto nustatytos reikšmės). Jei norite naudoti naujus nustatymus, turite pasirinkti išsaugotą iš anksto nustatytą reikšmę kas kartą atidarę programą ir spausdindami.
Mac OS X V10.2.8
1.
Paieškos priemonėje meniu Go (vykdyti) spustelėkite Applications (programos).
2.
Atidarykite Utilities (įrankiai) ir tada atidarykite Print Center (spausdinimo centras).
3.
Spustelėkite spausdintuvo eilę.
4.
Meniu Printers (spausdintuvai) spustelėkite Configure (konfigūruoti).
5.
Spustelėkite meniu Installable Options (įdiegiamos parinktys).
HP Color Laserjet CP2020 note Spausdintuvo tvarkyklės nustatymų keitimas „Macintosh“ sistemoje PASTABA:

Konfigūravimo nustatymai gali būti nepasiekiami dirbant klasikiniu režimu.

Mac OS X V10.3 arba Mac OS X V10.4
1.
Meniu „Apple“ spustelėkite System Preferences (sistemos parinktys) ir tada Print & Fax (spausdinti ir siųsti faksu).
2.
Spustelėkite Printer Setup (spausdintuvo sąranka).
3.
Spustelėkite meniu Installable Options (įdiegiamos parinktys).
Mac OS X V10.5
1.
Meniu „Apple“ spustelėkite System Preferences (sistemos parinktys) ir tada Print & Fax (spausdinti ir siųsti faksu).
2.
Spustelėkite Options & Supplies (parinktys ir medžiagos).
3.
Spustelėkite meniu Driver (tvarkyklė).
4.
Sąraše pasirinkite tvarkyklę ir sukonfigūruokite įdiegtas parinktis.
HP Color Laserjet CP2020 Spausdintuvo tvarkyklės nustatymų keitimas „Macintosh“ sistemoje