Spausdinimo nustatymų prioritetas „Macintosh“ sistemoje

Spausdinimo nustatymų prioritetas „Macintosh“ sistemoje


Spausdinimo nustatymų pakeitimų prioritetas nustatomas atsižvelgiant į tai, kur jie atliekami:

HP Color Laserjet CP2020 note Spausdinimo nustatymų prioritetas „Macintosh“ sistemoje PASTABA:

Komandų ir dialogo langų pavadinimai gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų programinės įrangos.


Page Setup dialog box (dialogo langas „Puslapio nustatymas“): Spustelėkite Page Setup (puslapio nustatymas) ar panašią komandą naudojamos programos meniu File (failas), kad atidarytumėte šį dialogo langą. Čia pakeisti nustatymai gali panaikinti bet kur kitur pakeistus nustatymus.

Print dialog box (spausdinimo dialogo langas): Norėdami atidaryti šį dialogo langą, spustelėkite Print (spausdinti), Print Setup (puslapio sąranka) ar kitą panašią komandą programos, kurioje dirbate, meniu File (failas). Nustatymų pakeitimų, atliktų dialogo lange Print (spausdinti), prioritetas yra žemesnis, jie nepanaikina pakeitimų, atliktų dialogo lange Page Setup (puslapio sąranka).

Default printer driver settings (Numatytieji spausdintuvo tvarkyklės nustatymai): Numatytieji spausdintuvo tvarkyklės nustatymai nulemia nustatymus, naudojamus atliekant visas spausdinimo užduotis, nebent nustatymai pakeičiami dialogo languose Page Setup (puslapio sąranka), Print (spausdinti) arba Printer Properties (spausdintuvo ypatybės).

Printer control panel settings (Spausdintuvo valdymo pulto nustatymai): Nustatymų pakeitimų, atliktų spausdintuvo valdymo pulte, prioritetas yra žemesnis nei kitur atliktų pakeitimų.
HP Color Laserjet CP2020 Spausdinimo nustatymų prioritetas „Macintosh“ sistemoje