Naudokite vandens ženklus

Naudokite vandens ženklus


Vandens ženklas yra pastaba, pvz., „Slapta“, kuri išspausdinama kiekvieno dokumento puslapio fone.

1.
Meniu File (failas) spustelėkite Print (spausdinti).
2.
Atidarykite meniu Watermarks (vandens ženklai).
3.
Šalia Mode (režimas) pasirinkite, kokio tipo vandens ženklą norite naudoti. Pasirinkite Watermark (vandens ženklas), jei norite spausdinti pusiau permatomą tekstą. Pasirinkite Overlay (persidengimas), jei norite spausdinti nepermatomą tekstą.
4.
Šalia Pages (puslapiai) pasirinkite, ar norite spausdinti vandens ženklą visuose puslapiuose, ar tik pirmame puslapyje.
5.
Šalia Text (tekstas) pasirinkite vieną iš standartinių tekstų arba pasirinkite Custom (pasirinktinis) ir įveskite laukelyje naują tekstą.
6.
Pasirinkite parinktis likusiems nustatymams.
HP Color Laserjet CP2020 Naudokite vandens ženklus