Naudokite meniu „Services“ (paslaugos)

Naudokite meniu „Services“ (paslaugos)


Jei gaminys prijungtas prie tinklo, naudokite meniu Services (paslaugos), jei norite gauti informaciją apie gaminį ir medžiagų būseną.

1.
Meniu File (failas) spustelėkite Print (spausdinti).
2.
Atidarykite meniu Services (paslaugos).
HP Color Laserjet CP2020 Naudokite meniu „Services“ (paslaugos)