Postavljanje opcija za završnu obradu dokumenta

Postavljanje opcija za završnu obradu dokumenta


Kako biste izvršili sljedeće zadatke, otvorite upravljački program pisača i odaberite karticu Finishing (Završna obrada).

Kako…
Koraci koje valja poduzeti
Ispisivati na obje strane lista
Odaberite Print on both sides (Obostrani ispis). Ako dokument namjeravate uvezivati uz gornji rub, odaberite Flip pages up (Okreni stranice prema gore).
Ispisati knjižicu
a) Odaberite Print on both sides (Obostrani ispis). b) U padajućem popisu Booklet layout (Izgled knjižice) odaberite Left binding (Uvezivanje s lijeve strane) ili Right binding (Uvezivanje s desne strane). Opcija Pages per sheet (Stranica po listu) automatski će se promijeniti u 2 pages per sheet (2 stranice po listu).
Ispisati više stranica po listu
a) Iz padajućeg popisa Pages per sheet (Stranica po listu) odaberite broj stranica po listu. b) Odaberite odgovarajuće opcije za Print page borders (Ispis rubova stranice), Page order (Redoslijed stranica) i Orientation (Usmjerenje).
Odabrati usmjerenje stranice
a) U području Orientation (Usmjerenje) odaberite Portrait (Okomito) ili Landscape (Vodoravno). b) Želite li ispisati sliku stranice naopako, pritisnite Rotate by 180 degrees (Rotiraj za 180 stupnjeva).
HP Color Laserjet CP2020 Postavljanje opcija za završnu obradu dokumenta