Postavljanje opcija papira i kvalitete

Postavljanje opcija papira i kvalitete


Želite li izvršiti sljedeće zadatke, otvorite upravljački program pisača i odaberite karticu Paper/Quality (Papir/kvaliteta).

Kako…
Koraci koje valja poduzeti
Odabrati veličinu stranice
Iz padajućeg popisa Paper size (Veličina papira) odaberite veličinu.
Odabrati prilagođenu veličinu stranice
a) Odaberite Custom (Prilagođena). Otvorit će se dijaloški okvir Custom Paper Size (Prilagođena veličina papira). b) Upišite naziv za prilagođenu veličinu, navedite dimenzije i pritisnite OK (U redu).
Odabrati izvor papira
Iz padajućeg popisa Paper source (Izvor papira) odaberite ladicu.
Odabrati vrstu papira
Iz padajućeg popisa Paper type (Vrsta papira) odaberite vrstu.
Ispisati naslovnice na drugačiji papir
Ispisati prvu ili posljednju stranicu na drugačiji papir
a) U području Special pages (Posebne stranice) odaberite Covers (Naslovnice) ili Print pages on different paper (Ispis stranica na drugačiji papir), a zatim pritisnite Settings (Postavke). b) Odaberite opciju za ispis prazne ili prethodno ispisane naslovnice, poleđine ili obje stavke. Možete odabrati i opciju za ispis prve ili posljednje stranice na drugačiji papir. c) Odaberite opcije iz padajućih popisa Paper source (Izvor papira) i Paper type (Vrsta papira) i pritisnite Add (Dodaj). d) Pritisnite OK (U redu).
HP Color Laserjet CP2020 Postavljanje opcija papira i kvalitete