Postavljanje efekata za dokumente

Postavljanje efekata za dokumente


Kako biste izvršili sljedeće zadatke, otvorite upravljački program pisača i odaberite karticu Effects (Efekti).

Kako…
Koraci koje valja poduzeti
Promijeniti veličinu stranice kako bi stala na odabranu veličinu papira
Pritisnite Print document on (Ispis dokumenta na), a zatim iz padajućeg popisa odaberite veličinu.
Promijeniti veličinu stranice na određeni postotak stvarne veličine
Pritisnite % of actual size (% stvarne veličine), a zatim upišite postotak ili podesite klizač.
Ispisati vodeni žig
a) Odaberite vodni žig iz padajućeg popisa Watermarks (Vodeni žigovi). b) Kako biste ispisali vodeni žig samo na prvoj stranici, odaberite First page only (Samo prva stranica). Vodeni žig će se u suprotnom ispisati na svakoj stranici.
Dodati ili urediti vodeni žig
HP Color Laserjet CP2020 note Postavljanje efekata za dokumente NAPOMENA:

Za izvođenje ovog zadatka upravljački program pisača mora biti spremljen na računalu.

a) U području Watermarks (Vodeni žigovi) pritisnite Edit (Uredi). Otvorit će se dijaloški okvir Watermark Details (Pojedinosti vodenog žiga). b) Odredite postavke za vodeni žig, a zatim pritisnite OK (U redu).
HP Color Laserjet CP2020 Postavljanje efekata za dokumente