Odjeljci ugrađenog web-poslužitelja

Odjeljci ugrađenog web-poslužitelja


Tablica u nastavku opisuje osnovne zaslone ugrađenog web-poslužitelja.


Kartica ili odjeljak
Opis
Kartica Status (Stanje)
Sadrži informacije o uređaju, statusu i konfiguraciji

Device Status (Status uređaja): Prikazuje status proizvoda i preostali vijek trajanja HP potrošnog materijala, s tim da 0% označava da je potrošni materijal dosegao kraj procijenjenog vijeka trajanja.

Supplies Status (Status potrošnog materijala): Prikazuje približni preostali vijek trajanja za HP potrošni materijal, s tim da 0 posto označava da je potrošni materijal dosegao kraj svojeg vijeka trajanja. Na ovoj stranici možete pronaći i kataloške brojeve potrošnog materijala.

Device configuration (Konfiguracija uređaja): Prikazuje informacije koje se nalaze na stranici konfiguracije uređaja.

Network Summary (Sažetak za mrežu): Prikazuje informacije koje se nalaze na stranici mrežne konfiguracije uređaja.

Print Info Pages (Ispis informacijskih stranica): Omogućuje ispis popisa PCL, PCL6 i PS fontova i stranice statusa potrošnog materijala koju uređaj generira.

Color Usage Job Log (Zapisnik zadataka korištenja boje): Prikazuje svaki zadatak ispisa u boji.

Event Log (Dnevnik događaja): Prikazuje popis svih događaja i pogrešaka uređaja.

Gumb Podrška: Sadrži vezu na stranicu s podrškom za uređaj. Gumb Support (Podrška) moguće je zaštititi lozinkom; pogledajte Postavljanje lozinke

Gumb Shop for Supplies (Kupnja potrošnog materijala): Sadrži vezu na stranicu na kojoj možete naručiti potrošni materijal za uređaj. Gumb Shop for Supplies (Kupnja potrošnog materijala) moguće je zaštititi lozinkom; pogledajte Postavljanje lozinke.
Kartica Settings (Postavke)
Omogućuje konfiguriranje uređaja s računala.

Device Information (Informacije o uređaju): Omogućuje dodjelu naziva i inventarnog broja uređaju. Unesite ime primarnog kontakta koji će primati sve informacije o uređaju.

Paper Handling (Rukovanje papirom): Omogućuje promjenu zadanih postavki rukovanja papirom za uređaj.

Printing (Ispis): Omogućuje promjenu zadanih postavki ispisa za uređaj.

PCL 5c: Omogućuje promjenu zadanih PCL 5c postavki za uređaj.

PostScript: Omogućuje promjenu zadanih PostScript postavki za uređaj.

Print Quality (Kvaliteta ispisa): Omogućuje promjenu zadanih postavki kvalitete ispisa za uređaj, uključujući i postavke baždarenja.

Print Density (Gostuća ispisa): Omogućuje promjenu vrijednosti kontrasta, svijetlih, srednje svijetlih i tamnih dijelova ispisa za svaku vrstu potrošnog materijala.

Paper Types (Vrste papira): Omogućuje konfiguriranje načina ispisa koji odgovaraju vrstama medija koje uređaj prihvaća.

System Setup (Postavljanje sustava): Omogućuje promjenu zadanih postavki sustava za uređaj.

Service (Usluge): Omogućuje pokretanje postupka čišćenja na uređaju.

Gumb Support (Podrška): Omogućuje povezivanje sa stranicom podrške za proizvod. Gumb Support (Podrška) moguće je zaštititi lozinkom.

Gumb Shop for Supplies (Kupnja potrošnog materijala): Sadrži vezu na stranicu na kojoj možete naručiti potrošni materijal za uređaj. Gumb Shop for Supplies (Kupnja potrošnog materijala)se može zaštititi lozinkom.
HP Color Laserjet CP2020 note Odjeljci ugrađenog web poslužitelja NAPOMENA:

Karticu Settings (Postavke) moguće je zaštititi lozinkom; pogledajte Postavljanje lozinke. Nalazi li se uređaj u mreži, prije promjene postavki na ovoj kartici uvijek se posavjetujte s administratorom sustava.

Kartica Networking (Umrežavanje)
Omogućuje promjenu mrežnih postavki s računala.
Administratori mreže mogu koristiti ovu karticu za kontroliranje postavki vezanih uz mrežu kada je uređaj priključen na IP mrežu.
HP Color Laserjet CP2020 note Odjeljci ugrađenog web poslužitelja NAPOMENA:

Karticu Networking (Umrežavanje) moguće je zaštititi lozinkom; pogledajte Postavljanje lozinke.

HP Color Laserjet CP2020 Odjeljci ugrađenog web-poslužitelja