Stranice s informacijama

Stranice s informacijama


Putem upravljačke ploče ispišite stranice s informacijama o uređaju i trenutnim postavkama.

1.
Za otvaranje izbornika pritisnite OK.
2.
Pritisnite gumb Strelica ulijevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Stranice s informacijama) ili Strelica udesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Stranice s informacijama) da biste došli do Reports (Izvješća), a zatim pritisnite U redu.
3.
Pritisnite gumb Strelica ulijevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Stranice s informacijama) ili Strelica udesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Stranice s informacijama) za kretanje kroz izvješća, a zatim pritisnite OK (U redu) da biste izvješće ispisali.
4.
Pritisnite X za izlazak iz izbornika.

Dostupne su sljedeće stranice s informacijama:


Demo Page (Pokazna stranica)

Menu structure (Struktura izbornika)

Configuration page (Stranica konfiguracije)

Supplies status page (Stranica statusa potrošnog materijala)

Network configuration page (Stranica s konfiguracijom mreže)

Usage report (Izvješće o upotrebi)

PCL font list (Popis PCL fontova)

PS font list (Popis PS fontova)

PCL6 font list (Popis PCL6 fontova)

Color usage report (Izvješće o korištenju boje)

Service report (Servisno izvješće)

Diagnostics report (Dijagnostičko izvješće)
HP Color Laserjet CP2020 Stranice s informacijama