Ispis kad spremnik dosegne kraj vijeka trajanja

Ispis kad spremnik dosegne kraj vijeka trajanja


Poruka Naručivanje potrošnog materijala pojavljuje se kada je spremnik gotovo dostigao kraj svog vijeka trajanja. Kad spremnik s tintom dosegne procijenjeni vijek trajanja pojavit će se poruka Replace supplies (Zamijenite potrošni materijal). Kako bi se osigurala optimalna kvaliteta ispisa, HP preporučuje zamjenu spremnika nakon pojavljivanja poruke Replace supplies (Zamijenite potrošni materijal). Problemi s kvalitetom ispisa mogu se dogoditi kad koristite spremnik koji je dosegao procijenjeni kraj vijeka trajanja što može dovesti do bespotrebnog trošenja medija za ispis i tonera iz drugih spremnika. Zamjena spremnika s tonerom nakon pojavljivanja poruke Replace supplies (Zamijenite potrošni materijal) može spriječiti takvu nepotrebnu potrošnju.

Značajka Automatsko nastavljanje u programu HP ToolboxFX omogućuje uređaju da nastavi korištenje spremnika koji je dostigao preporučenu točku zamjene.

HP Color Laserjet CP2020 warning Ispis kad spremnik dosegne kraj vijeka trajanja UPOZORENJE!

Korištenje značajke Automatsko nastavljanje može rezultirati nezadovoljavajućom kvalitetom ispisa.

HP Color Laserjet CP2020 warning Ispis kad spremnik dosegne kraj vijeka trajanja UPOZORENJE!

Svi nedostaci pri ispisu ili u potrošnom materijalu do kojih dolazi u slučaju korištenja potrošnog materijala tvrtke HP u načinu rada sa zanemarivanjem pražnjenja spremnika, neće se smatrati nedostacima materijala ili rada prema jamstvu tvrtke HP za spremnike za ispis. Informacije o jamstvu potražite u poglavlju Izjava o ograničenom jamstvu za spremnik s tonerom.

Značajku Automatsko nastavljanje možete omogućiti ili onemogućiti u bilo koje vrijeme i ne morate je ponovno omogućavati prilikom stavljanja novog spremnika. Kada je značajka Automatsko nastavljanje uključena, uređaj automatski nastavlja ispisivati i kada spremnik dođe do razine kada se preporuča zamjena. Poruka Zamjena potrošnog materijala Premošćenje tijekom korištenja ako se spremnik za toner koristi u načinu sa zanemarenim pražnjenjem. Nakon zamjene spremnika novim pisač će deaktivirati način zanemarivanja dok neki drugi spremnik ne dođe do razine kada se preporučuje zamjena.

Omogućavanje i onemogućavanje značajke zanemarivanja pražnjenja spremnika
1.
Otvorite HP ToolboxFX.
2.
Odaberite mapu Postavke uređaja, a zatim Postavljanje sustava.
3.
Kraj značajke Automatsko nastavljanje odaberite Uključeno kako biste je omogućili. Za onemogućavanje odaberite Isključeno.
Omogućavanje i onemogućavanje značajke Cartridge out (Ispražnjen spremnik) na upravljačkoj ploči
1.
Na izborniku upravljačke ploče pritisnite OK (U redu).
2.
Upotrijebite gumb Strelica ulijevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ispis kad spremnik dosegne kraj vijeka trajanja) ili Strelica udesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ispis kad spremnik dosegne kraj vijeka trajanja) da biste odabrali Postavljanje sustava, a zatim pritisnite OK (U redu).
3.
Upotrijebite gumb Strelica ulijevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ispis kad spremnik dosegne kraj vijeka trajanja) ili Strelica udesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ispis kad spremnik dosegne kraj vijeka trajanja) da biste odabrali Kvaliteta ispisa, a zatim pritisnite OK (U redu).
4.
Upotrijebite gumb Strelica ulijevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Ispis kad spremnik dosegne kraj vijeka trajanja) ili Strelica udesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Ispis kad spremnik dosegne kraj vijeka trajanja) da biste odabrali Replace supplies (Zamijenite potrošni materijal), a zatim pritisnite OK (U redu).
5.
Odaberite Override out (Premošćenje kod izlaza) da biste omogućili značajku. Odaberite Stop at out (Zaustavljanje kad se spremnik isprazni) da biste je onemogućili.
HP Color Laserjet CP2020 Ispis kad spremnik dosegne kraj vijeka trajanja