Postavljanje upozorenja o statusu

Postavljanje upozorenja o statusu


Koristi se za postavljanje uređaja tako da šalje upozorenja računalu u slučaju zaglavljivanja papira, niske razine tonera u HP spremnicima s tonerom, korištenja spremnika s tonerom koji nije HP, praznih ulaznih ladica i pojavljivanja određenih poruka o pogrešci.

Odaberite primanje skočne poruke, ikone na sistemskoj traci, upozorenja na radnoj površini ili neke njihove kombinacije. Skočna upozorenja i upozorenja na radnoj površini prikazuju se samo kada uređaj ispisuje s računala na kojem ste postavili upozorenja. Upozorenja na radnoj površini vidljiva su samo na kratak i uklanjaju se automatski.

Postavku Prag za poruku o niskoj razini tonera pomoću koje se postavlja razina tonera u spremniku koja uzrokuje upozorenje o niskoj razini tonera možete promijeniti na stranici Postavljanje sustava.

HP Color Laserjet CP2020 note Postavljanje upozorenja o statusu NAPOMENA:

Kako bi promjene stupile na snagu morate pritisnuti Primijeni.

HP Color Laserjet CP2020 Postavljanje upozorenja o statusu