Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove

Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove


1.
Isključite uređaj i isključite sve kabele napajanja i sučelja.
2.
Otvorite vratašca za pristup DIMM modulima s desne strane uređaja.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm1 Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove

3.
Uklonite vratašca za pristup DIMM modulu.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm2 Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove

4.
Da biste zamijenili trenutno instalirani DIMM modul, raširite zasune s obje strane utora za modul, podignite i nagnite DIMM te ga izvucite.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimmremove Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove

5.
Izvadite novi DIMM modul iz antistatičke ambalaže, a zatim potražite zarez za poravnanje na donjem dijelu modula.

HP Color Laserjet CP2020 hb mm07 ug Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove

6.
Držeći modul na rubovima, poravnajte zarez na DIMM modulu s trakom u DIMM utoru pod kutom.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert1 Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove

7.
Pritisnite DIMM modul dok ga ne prihvate oba zasuna. Kada je modul pravilno instaliran, metalni kontakti nisu vidljivi.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert2 Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove

HP Color Laserjet CP2020 note Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove NAPOMENA:

Ako imate problema s umetanjem modula, provjerite je li zarez na dnu modula poravnat s tračnicom u utoru. Ako ga i dalje ne možete umetnuti, provjerite koristite li odgovarajuću vrstu DIMM modula.

8.
Vratite vratašca za pristup DIMM modulu.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm3 Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove

9.
Zatvorite vratašca za pristup DIMM modulu.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm4 Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove

10.
Ponovno povežite kabel napajanja i USB ili mrežni kabel te uključite uređaj.
11.
Nakon instalacije modula proučite omogućavanje memorije.
HP Color Laserjet CP2020 Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove