Opis upravljačke ploče

Opis upravljačke ploče


Proizvod na upravljačkoj ploči sadrži sljedeće stavke.

HP Color Laserjet CP2020 owl cp Opis upravljačke ploče

1
Zaslon upravljačke ploče: Zaslon prikazuje informacije o uređaju. Putem izbornika na zaslonu možete odrediti postavke uređaja.
2
Gumb Strelica unatrag (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Opis upravljačke ploče): Ovaj gumb koristite za sljedeće akcije:

Napuštanje izbornika na upravljačkoj ploči.

Pomicanje na prethodni izbornik na popisu podizbornika.

Pomicanje na prethodnu stavku izbornika na popisu podizbornika (bez spremanja promjena na stavci izbornika).
3
Gumb Strelica ulijevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Opis upravljačke ploče: Ovaj gumb koristite za kretanje kroz izbornike ili za smanjenje vrijednosti prikazane na zaslonu.
4
Gumb OK (U redu): Gumb OK (U redu) pritisnite za sljedeće akcije:

Otvaranje izbornika na upravljačkoj ploči.

Otvaranje podizbornika prikazanog na zaslonu upravljačke ploče.

Odabir stavke s izbornika.

Uklanjanje nekih pogrešaka.

Započinjanje ispisa kao reakcija na upit upravljačke ploče (na primjer, kada se na zaslonu upravljačke ploče pojavi poruka [OK] to print ([OK] za ispis).
5
Gumb Strelica udesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Opis upravljačke ploče): Ovaj gumb koristite za kretanje kroz izbornike ili za povećanje vrijednosti prikazane na zaslonu.
6
Gumb Odustani od zadatka (X): Pritisnite ovaj gumb za otkazivanje ispisa kada treperi indikator upozorenja ili za izlazak iz izbornika upravljačke ploče.
7
Indikator spremnosti (zeleno): Indikator spremnosti svijetli kada je uređaj spreman za ispis. Indikator treperi kada uređaj prima podatke za ispis.
8
Indikator upozorenja (narančasto): Indikator upozorenja treperi kada je spremnik za ispis prazan ili uređaj zahtijeva pozornost korisnika.
HP Color Laserjet CP2020 Opis upravljačke ploče