Korištenje izbornika

Korištenje izbornika


1.
Pritisnite OK za otvaranje izbornika.
2.
Pritisnite gumb Strelica ulijevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Korištenje izbornika) ili Strelica udesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Korištenje izbornika) za kretanje kroz popise.
3.
Pritisnite OK za odabir odgovarajuće opcije. Uz aktivni odabir pojavljuje se zvjezdica (*).
4.
Pritisnite gumb Strelica unatrag (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Korištenje izbornika) za pomicanje unatrag kroz podizbornike.
5.
Za izlazak iz izbornika bez spremanja promjena pritisnite X.

Odjeljci u nastavku opisuju opcije za sve glavne izbornike:


Izbornik Reports (Izvješća)

Izbornik Postavljanje sustava

Izbornik Network config. (Mrežna konfiguracija)

Izbornik Service (Servis)
HP Color Laserjet CP2020 Korištenje izbornika