Izbornik Service (Servis)

Izbornik Service (Servis)


Pomoću ovog izbornika možete vratiti postavke na zadane vrijednosti, očistiti uređaj i aktivirati posebne načine rada koji utječu na rezultate ispisa.


Stavka izbornika
Stavka podizbornika
Opis
Cleaning mode (Način za čišćenje)
 
Pomoću ove opcije možete očistiti uređaj ako na ispisanim stranicama primijetite mrlje od tonera ili druge tragove. Postupak čišćenja uklanja prašinu i suvišan toner s puta za papir.
Kada odaberete ovu stavku, pisač traži da u ladicu 1 umetnete običan papir, a zatim pritisnete OK kako biste pokrenuli postupak čišćenja. Pričekajte dok se postupak ne završi. Ispisanu stranicu bacite.
PowerSave (Ušteda energije)
 
Postavlja koliko će trajati vrijeme neaktivnosti prije ulaska uređaja u način PowerSave (Ušteda energije). Uređaj automatski izlazi iz načina PowerSave (Ušteda energije) kada pošaljete zadatak ispisa ili pritisnete gumb upravljačke ploče.
Zadana postavka je 15 minuta.
USB speed (Brzina USB veze)
Visoka
Puna
Postavlja brzinu USB veze na Visoka ili Puna. Kako bi pisač doista radio pri velikoj brzini, mora biti omogućena postavka za veliku brzinu, a uređaj mora biti povezan s EHCI kontrolorom glavnog računala koji također radi pri velikoj brzini. Ova stavka izbornika također ne odražava trenutnu radnu brzinu uređaja.
Zadana postavka je Visoka.
Less paper curl (Manje savijanje papira)
Off (Isključeno)
On (Uključeno)
Ako se ispisane stranice stalno savijaju, korištenjem ove opcije uređaj postavite u način rada koji smanjuje savijanje.
Zadana postavka je Off (Isključeno).
Archive print (Ispis iz arhive)
Off (Isključeno)
On (Uključeno)
Ako ispisujete stranice koje će biti pohranjene dulje vrijeme, pomoću ove opcije možete postaviti način rada uređaja koji smanjuje razmazivanje tonera i skupljanje prašine.
Zadana postavka je Off (Isključeno).
Restore defaults (Vraćanje zadanih vrijednosti)
Yes (Da)
No (Ne)
Vraća sve prilagođene postavke na tvornički zadane vrijednosti.
HP Color Laserjet CP2020 Izbornik Service (Servis)