Izbornik Postavljanje sustava

Izbornik Postavljanje sustava


Pomoću ovog izbornika možete postaviti osnovne postavke uređaja. Izbornik Postavljanje sustava ima nekoliko podizbornika. Svaki od njih opisan je u sljedećoj tablici.


Stavka izbornika
Stavka podizbornika
Stavka podizbornika
Opis
Language (Jezik)
   
Odaberite jezik za poruke na zaslonu upravljačke ploče i izvješća uređaja.
Paper setup (Postavljanje papira)
Def. paper size (Zad. veličina papira)
Letter
A4
Legal
Odaberite veličinu za ispis internih izvješća ili zadatke ispisa koji ne navode veličinu.
 
Def. paper type (Zad. vrsta papira)
Prikazuje se popis svih raspoloživih medija.
Odaberite vrstu medija za ispis internih izvješća ili zadatke ispisa koji ne navode vrstu medija.
 
Ladica 1
Paper size (Veličina papira)
Paper type (Vrsta papira)
Odaberite zadanu veličinu i tip za ladicu 1 s popisa dostupnih veličina i tipova.
 
Ladica 2
Paper size (Veličina papira)
Paper type (Vrsta papira)
S popisa raspoloživih veličina i vrsta odaberite zadanu veličinu i vrstu za ladicu 2.
 
Ladica 3
Paper size (Veličina papira)
Paper type (Vrsta papira)
Ako je instalirana dodatna ladica 3, odaberite zadanu veličinu i tip za ladicu 3 s popisa dostupnih veličina i tipova.
 
Paper out action (Akcija kod izlaza papira)
Wait forever (Čekaj zauvijek)
Override (Premosti)
Cancel (Odustani)
Odaberite kako uređaj treba reagirati kada zadatak ispisa zahtijeva veličinu ili vrstu medija koja nije dostupna ili kada je navedena ladica prazna.
Odaberite Wait forever (Čekaj zauvijek) kako bi uređaj pričekao dok ne umetnete odgovarajuće medije i pritisnete OK. Ovo je zadana postavka.
Odaberite Override (Premosti) za ispis na različitoj veličini ili tipu nakon određene odgode.
Odaberite Cancel (Odustani) za automatsko poništenje zadatka ispisa nakon navedene odgode.
Odaberete li Override (Premosti) ili Cancel (Odustani), na upravljačkoj ploči pojavljuje se upit za unos broja sekundi za odgodu. Pritisnite gumb strelica udesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Izbornik Postavljanje sustava) da biste povećali vrijeme do najviše 3600 sek. Pritisnite gumb strelica ulijevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Izbornik Postavljanje sustava) da biste smanjili vrijeme.
Kvaliteta ispisa
Restrict color (Ograničenje ispisa u boji)
Enable color (Omogući ispis u boji)
Disable color (Onemogući ispis u boji)
Odaberite Enable color (Omogući ispis u boji) da biste dopustili crno-bijeli ispis ili ispis u boji ovisno o zadatku. Ovo je zadana postavka.
Odaberite Disable color (Onemogući ispis u boji) da biste onemogućili ispis u boji. Svi će se zadaci ispisivati crno-bijelo. Neke interne stranice će se i dalje ispisivati u boji.
 
Calibrate color (Baždarenje boje)
After power on (Nakon uključivanja)
Calibrate now (Baždari sad)
After power on (Nakon uključivanja): Odaberite nakon koliko vremena se uređaj treba baždariti kada ga uključite. Zadana postavka je 15 minuta.
Calibrate now (Baždari sad): Prema ovoj postavci uređaj odmah obavlja baždarenje. Ako je zadatak u obradi, uređaj obavlja baždarenje nakon dovršetka zadatka. Ako je prikazana poruka o pogrešci, najprije morate izbrisati poruku.
 
Cartridge low (Niska razina tinte u spremniku)
(1-20)
Granica za naručivanje potrošnog materijala određuje kada uređaj počinje upozoravati na nisku razinu tonera u spremniku. Poruka se ispisuje na zaslonu upravljačke ploče ili pomoću LED diode za toner, ako postoji.
 
Replace supplies (Zamijenite potrošni materijal)
Override out (Premošćenje kod izlaza)
Stop at out (Zaustavljanje kad se spremnik isprazni)
Override out (Premošćenje kod izlaza): Ako proizvod odredi da je spremnik s tintom dosegao kraj vijeka trajanja, odaberite ovu postavku kako bi se ispis nastavio. Upotreba ove opcije dovesti će do neprihvatljive kvalitete ispisa. Trebali bi imati pripremljen zamjenski spremnik s tintom kad kvaliteta ispisa postane neprihvatljiva.
Stop at out (Zaustavljanje kad se spremnik isprazni): Ako proizvod odredi da je spremnik s tintom dosegao kraj vijeka trajanja, odaberite ovu postavku kako bi se ispis zaustavio. Ovo je zadana postavka. Ispis nakon ove točke moguć je ako koristite Override out (Premošćenje kod izlaza). Sad ne treba zamijeniti potrošni materijal osim ako kvaliteta ispisa više nije zadovoljavajuća.
Informacije o preostalom toneru nisu dostupne kad ispisujete u načinu rada Override out (Premošćenje kod izlaza).
Kad HP potrošni materijal dosegne kraj vijeka trajanja, pokrivenost HP Premium jamstvom za potrošni materijal završava. Informacije o jamstvu potražite u poglavlju Izjava o ograničenom jamstvu za spremnik s tonerom.
 
Color Supply Out (Potrošni materijal za ispis u boji je potrošen)
Stop Printing (Zaustavi ispis) (zadano)
Continue Black (Nastavi u crnoj)
Stop Printing (Zaustavi ispis): Ako proizvod odredi da je spremnik s tintom u boji dosegao kraj vijeka trajanja, on zaustavlja ispis. Ovo je zadana postavka.
Continue Black (Nastavi u crnoj): Ako proizvod odredi da je spremnik s tintom u boji dosegao kraj vijeka trajanja, on nastavlja ispis samo s crnom bojom.
 
Adjust Alignment (Podešavanje poravnavanja)
Print Test Page (Ispis probne stranice)
Adjust Tray <X> (Podešavanje ladice <X>)
Print Test Page (Ispis probne stranice): Ispišite probnu stranicu koja testira poravnavanje pisača.
Adjust Tray <X> (Podešavanje ladice <X>): Podesite poravnavanje određene ladice.
Display contrast (Kontrast zaslona)
Lightest (Najsvjetlije)
Lighter (Svjetlije)
Medium (Srednje)
Darker (Tamnije)
Darkest (Najtamnije)
 
Odaberite razinu kontrasta zaslona. Zadana postavka je Medium (Srednje).
HP Color Laserjet CP2020 Izbornik Postavljanje sustava