Izbornik Network config. (Mrežna konfiguracija)

Izbornik Network config. (Mrežna konfiguracija)


Pomoću ovog izbornika možete postaviti postavke mrežne konfiguracije.


Stavka izbornika
Stavka podizbornika
Opis
TCP/IP config (TCP/IP konfiguracija)
Automatic (Automatski)
Manual (Ručno)
Odaberite Automatic (Automatski) za automatsku konfiguraciju TCP/IP postavki.
Odaberite Manual (Ručno) za ručno konfiguriranje IP adrese, maske podmreže i zadanog pristupnika.
Zadana postavka je Automatic (Automatski).
Auto crossover (Automatsko preklapanje)
On (Uključeno)
Off (Isključeno)
Ova se stavka koristi kada uređaj povezujete izravno s osobnim računalom korištenjem Ethernet kabela (možda ćete je morati postaviti na On (Uključeno) ili Off (Isključeno), ovisno o računalu koje se koristi).
Zadana postavka je On (Uključeno).
Network services (Mrežne usluge)
IPv4
IPv6
DHCPv6
Ovu stavku koristi administrator mreže za ograničavanje mrežnih usluga dostupnih na ovom uređaju.
On (Uključeno)
Off (Isključeno)
Zadana postavka za sve stavke je On (Uključeno).
Show IP address (Prikaz IP adrese)
No (Ne)
Yes (Da)
No (Ne): IP adresa uređaja se neće pojaviti na zaslonu upravljačke ploče.
Yes (Da): IP adresa uređaja će se pojaviti na zaslonu upravljačke ploče, prikazujući naizmjence podatke o potrošnom materijalu i IP adresu uređaja. IP adresa se neće prikazivati ako postoji pogreška.
Zadana postavka je No (Ne).
Link speed (Brzina veze)
Automatic (Automatski) (zadano)
10T Full (10T pune)
10T Half (10T pola)
100TX Full (100TX pune)
100TX Half (100TX pola)
Po potrebi ručno postavlja brzinu veze.
Uređaj će se nakon postavljanja brzine veze automatski ponovno pokrenuti.
Restore defaults (Vraćanje zadanih vrijednosti)
 
Pritisnite OK (U redu) za vraćanje mrežnih postavki konfiguracije na zadane vrijednosti.
HP Color Laserjet CP2020 Izbornik Network config. (Mrežna konfiguracija)