Ugrađeni web-poslužitelj

Ugrađeni web-poslužitelj


Uređaj je opremljen ugrađenim web-poslužiteljem koji osigurava pristup informacijama o uređaju i aktivnostima mreže. Ove informacije se pojavljuju u web-pregledniku kao što je Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari ili Firefox.

Ugrađeni web-poslužitelj nalazi se na uređaju. Nije učitan na mrežni poslužitelj.

Ugrađeni web-poslužitelj uređaju daje sučelje koje može koristiti svatko tko ima umreženo računalo i standardni web-pretraživač. Nije instaliran ili konfiguriran poseban softver, ali na računalu morate imati podržani web-pretraživač. Kako biste stekli pristup na ugrađeni web-poslužitelj, upišite IP adresu za uređaj u redak za adresu u poslužitelju (kako biste pronašli IP adresu, ispišite stranicu konfiguracije; za dodatne informacije o ispisu stranice konfiguracije vidi Stranice s informacijama).

Za dodatna objašnjenja o značajkama i funkcijama ugrađenog web-poslužitelja vidi Ugrađeni web-poslužitelj.

HP Color Laserjet CP2020 Ugrađeni web-poslužitelj