HP ToolboxFX

HP ToolboxFX


HP ToolboxFX je softverski program koji možete koristiti za sljedeće zadatke:


Provjeru statusa uređaja

Provjeru statusa potrošnog materijala i online kupovinu potrošnog materijala

Postavljanje upozorenja stanja

Gledanje izvješća o korištenju uređaja

Pregled dokumentacije za uređaj

Pristup alatima za rješavanje problema i održavanje

HP ToolboxFX podržan je za direktnu USB i mrežnu instalaciju. Ne morate imati pristup Internetu da biste otvorili i koristili HP ToolboxFX. HP ToolboxFX je dostupan jedino za instalaciju Recommended (Preporučeno).

HP Color Laserjet CP2020 note HP ToolboxFX NAPOMENA:

HP ToolboxFX nije podržan za operativne sustave Windows 2000, Windows Server 2003 ili Macintosh. Kako biste koristili HP ToolboxFX, na vašem računalu mora biti instaliran TCP/IP protokol.

Podržani operacijski sustavi

Microsoft Windows XP, Service Pack 2 (Home i Professional)

Microsoft Windows Vista™

Više informacija o korištenju programa HP ToolboxFX potražite u poglavlju Otvorite HP ToolboxFX.

HP Color Laserjet CP2020 HP ToolboxFX