Vrste instalacije softvera za Windows

Vrste instalacije softvera za Windows


Možete odabrati između sljedećih vrsta instalacije softvera:


Recommended (Preporučeno). Instalira sve od softvera za uređaj, uključujući i priručnik za korisnike. Može biti odabrano za direktni vezu (USB) ili mrežne instalacije.

Express USB Install (Brza USB instalacija). Instalira minimum softvera za uređaj koji koristi direktnu USB vezu. Odabir ove metode za instaliranje potvrđuje da ste prihvatili odredbe licence za HP-ov softver.

Express Network Install (Brza mrežna instalacija). Instalira minimum softvera za uređaj povezan u mrežu. Odabir ove metode za instaliranje potvrđuje da ste prihvatili odredbe licence za HP-ov softver.
HP Color Laserjet CP2020 Vrste instalacije softvera za Windows