Problemi sa softverom pisača

Problemi sa softverom pisačaProblem
Rješenje
Upravljački program pisača za pisač nije vidljiv u mapi Printer (Pisač)

Ponovno instalirajte softver pisača.
HP Color Laserjet CP2020 note Problemi sa softverom pisača NAPOMENA:

Zatvorite sve otvorene programe. Kako biste zatvorili program koji u programskoj traci ima ikonu, desnom tipkom miša pritisnite tu ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).


Pokušajte priključiti USB kabel u neki drugi USB priključak na računalu.
Tijekom instaliranja softvera pojavila se poruka o pogrešci

Ponovno instalirajte softver pisača.
HP Color Laserjet CP2020 note Problemi sa softverom pisača NAPOMENA:

Zatvorite sve otvorene programe. Kako biste zatvorili program koji u programskoj traci ima ikonu, desnom tipkom miša pritisnite tu ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).


Provjerite ima li na disku na koji želite instalirati softver dovoljno slobodnog prostora. Ako je potrebno, oslobodite što više prostora i ponovno instalirajte softver pisača.

Ako je potrebno, pokrenite Disk Defragmenter (Defragmentacija diska) i ponovno instalirajte softver pisača.
Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje.

Ispišite konfiguracijsku stranicu i provjerite status pisača.

Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto pričvršćeni i u skladu sa specifikacijama. To se odnosi na USB i kabele napajanja. Zamijenite kabel.
HP Color Laserjet CP2020 Problemi sa softverom pisača