Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu

Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu


Poruke upravljačke ploče ukazuju na trenutni status uređaja ili situacije koje bi mogle zahtijevati akciju.

Poruke s upozorenjem o statusu pojavljuju se na zaslonu računala (uz poruke upravljačke ploče) kada uređaj ima određene poteškoće. Ako je dostupna poruka s upozorenjem o statusu, HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu se pojavljuje u stupcu Status alert (Upozorenje o statusu) u sljedećoj tablici.

Poruke upravljačke ploče prikazuju se privremeno, a neke od njih zahtijevaju da ih potvrdite pritiskom na OK za nastavak ispisa ili pritiskom na X za otkazivanje zadatka ispisa. Kod određenih poruka zadatak ispisa se možda neće dovršiti ili će kvaliteta ispisa biti lošija. Ako se poruka upozorenja tiče ispisa, a uključena je značajka za automatsko nastavljanje, uređaj će nakon 10 sekundi pokušati nastaviti zadatak ispisa bez upozorenja.

Kod nekih poruka problem se može riješiti ponovnim pokretanjem uređaja. Ako se kritična pogreška nastavi pojavljivati, uređaju će možda biti potrebno servisiranje.

Upozorenje o statusu
Poruka na upravljačkoj ploči
Opis
Preporučena akcija
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
<Color> in wrong position (<Boja> u krivom položaju)
Spremnik s tintom umetnut je u pogrešan utor.
Provjerite je li svaki spremnik s tonerom u odgovarajućem utoru. Gledano s prednje prema stražnjoj strani, spremnici s tonerom umeću se ovim redoslijedom: crna, cijan, magenta, žuta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
10.00.XX Supply error (Pogreška potrošnog materijala)
Nedostaje memorija potrošnje jednog od spremnika s tintom ili ju nije moguće očitati.

10.0000 = pogreška memorije crnog tonera

10.0001 = pogreška memorije cijan tonera

10.0002 = pogreška memorije magenta tonera

10.0003 = pogreška memorije žutog tonera
Ponovno umetnite spremnik s tintom.
Isključite pisač, a zatim ga ponovno uključite.
Ako problem nije riješen, zamijenite spremnik.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
10.10.XX Supply error (Pogreška potrošnog materijala)

10.1000 = memorija crnog tonera nedostaje

10.1001 = memorija cijan tonera nedostaje

10.1002 = memorija magenta tonera nedostaje

10.1003 = memorija žutog tonera nedostaje
Provjerite e-oznaku. Ako je potrgana ili oštećena, zamijenite spremnik s tonerom.
Provjerite je li spremnik s tonerom ugrađen na odgovarajuće mjesto.
Izvadite i ponovno umetnite spremnik s tonerom, a zatim ponovno uključite uređaj.
Ako je pogreška u spremniku u boji, pokušajte mu zamijeniti mjesta sa spremnikom neke druge boje. Ako se pojavi ista poruka, tada je problem u motoru. Ako se pojavi neka druga 10.10.XX poruka, zamijenite spremnik s tonerom.
49 Error (Pogreška)
Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite)
Došlo je do interne pogreške uređaja.
Isključite uređaj, pričekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga ponovo uključite i pričekajte da se inicijalizira.
Uklonite zaštitu od izboja, ako je koristite. Priključite uređaj izravno u zidnu utičnicu. Uključite uređaj.
Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
50.X Fuser error (Pogreška mehanizma za nanošenje tonera)
Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite)
Došlo je do pogreške s mehanizmom za nanošenje tonera.
Isključite uređaj, pričekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga ponovo uključite i pričekajte da se inicijalizira.
Isključite uređaj, pričekajte barem 25 minuta, a zatim ga ponovno uključite.
Uklonite zaštitu od izboja, ako je koristite. Priključite uređaj izravno u zidnu utičnicu. Uključite uređaj.
Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
51.XX Error (Pogreška)
Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite)
Došlo je do interne pogreške hardvera uređaja.
Isključite uređaj, pričekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga ponovo uključite i pričekajte da se inicijalizira.
Uklonite zaštitu od izboja, ako je koristite. Priključite uređaj izravno u zidnu utičnicu. Uključite uređaj.
Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
54.XX Error (Pogreška)
Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite)
Došlo je do problema s jednim od unutarnjih senzora.

54.15 = žuta

54.16 = magenta

54.17 = cijan

54.18 = crna
1.
Otvorite vratašca ladice spremnika s tonerom i povucite je van.
2.
Pregledajte bijeli mehanizam na spremniku koji javlja pogrešku. Mehanizam se nalazi na desnoj strani spremnika.
3.
Lagano pogurnite mehanizam prema unutra pa prema van. Dok ga gurate, pojavit će se crna zastavica. Trebala bi se kretati bez zapinjanja. Ako nije tako, gurnite mehanizam više puta kako biste uklonili moguće zapreke.
4.
Pogurnite ladicu spremnika s tonerom i zatvorite vrata.
Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
55.X Error (Pogreška)
Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite)
Došlo je do interne pogreške pisača.
Isključite uređaj, pričekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga ponovo uključite i pričekajte da se inicijalizira.
Uklonite zaštitu od izboja, ako je koristite. Priključite uređaj izravno u zidnu utičnicu. Uključite uređaj.
Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
57.X Fan error (Pogreška ventilatora)
Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite)
Došlo je do problema s jednim od ugrađenih ventilatora uređaja.
Isključite uređaj, pričekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga ponovo uključite i pričekajte da se inicijalizira.
Uklonite zaštitu od izboja, ako je koristite. Priključite uređaj izravno u zidnu utičnicu. Uključite uređaj.
Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
59.X Error (Pogreška)
Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite)
Došlo je do problema s jednim od motora uređaja.
Isključite uređaj, pričekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga ponovo uključite i pričekajte da se inicijalizira.
Uklonite zaštitu od izboja, ako je koristite. Priključite uređaj izravno u zidnu utičnicu. Uključite uređaj.
Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.
79 Error (Pogreška)
Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite)
Došlo je do interne pogreške programske datoteke uređaja.
Isključite uređaj, pričekajte najmanje 30 sekundi, zatim ga ponovo uključite i pričekajte da se inicijalizira.
Uklonite zaštitu od izboja, ako je koristite. Priključite uređaj izravno u zidnu utičnicu. Uključite uređaj.
Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.
79 Service error (Servisna pogreška)
Turn off then on (Isključite pa ponovno uključite)
Instaliran je nekompatibilan DIMM.
1.
Isključite uređaj.
2.
Instalirajte DIMM modul koji pisač podržava. Popis podržanih DIMM modula potražite u Servis i podrška. Upute o instaliranju DIMM modula potražite u Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove.
3.
Uključite uređaj.
Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.
Device error (Pogreška uređaja)
Press [OK] (Pritisnite [OK])
Došlo je do interne pogreške.
Pritisnite OK kako biste nastavili zadatak.
Genuine HP supply installed (Umetnut je originalan HP potrošni materijal)
Umetnut je originalni HP potrošni materijal. Ova poruka će se pojaviti kratko nakon umetanja potrošnog materijala, a zatim će je zamijeniti poruka Ready (Stanje pripravnosti).
Nije potrebna nikakva akcija.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Incorrect supplies (Neispravan potrošni materijal)
Više je spremnika umetnuto u pogrešan utor.
Provjerite je li svaki spremnik s tonerom u odgovarajućem utoru. Gledano s prednje prema stražnjoj strani, spremnici s tonerom umeću se ovim redoslijedom: crna, cijan, magenta, žuta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Install <Color> cartridge (Umetnite spremnik s <boja>)
Spremnik nije umetnut ili nije pravilno umetnut u pisač.
Umetnite spremnik s tintom. Pogledajte Zamjena spremnika s tonerom.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Invalid driver (Upravljački program nije valjan)
Press [OK] (Pritisnite [OK])
Ne koristite odgovarajući upravljački program pisača.
Odaberite odgovarajući upravljački programa pisača.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Jam in <location> (Zaglavljen papir u <lokacija>)
Pisač je detektirao zaglavljivanje.
Oslobodite zaglavljeni papir na naznačenoj lokaciji. Zadatak bi se trebao nastaviti ispisivati. Ako se zadatak ispisa ne nastavi, pokušajte ga ispisati ponovo.
Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Jam in tray <X> (Zaglavljen papir u ladici <X>)
Clear jam and then (Oslobodite zaglavljeni papir i zatim) Press [OK] (Pritisnite [OK])
Pisač je detektirao zaglavljivanje.
Oslobodite zaglavljeni papir za naznačenoj lokaciji i zatim pritisnite OK.
Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se HP podršci.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Load paper (Umetnite papir)
Sve su ladice prazne.
Umetnite medij za ispis.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Load tray # <TYPE> <SIZE> (Umetnite u ladicu # <VRSTA> <VELIČINA>)
Ladica je konfigurirana za vrstu i veličinu medija koju zadatak ispisa zahtijeva, ali je prazna.
Umetnite odgovarajući medij u ladicu ili pritisnite OK za korištenje medija iz druge ladice.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Load tray 1 <TYPE> <SIZE> (Umetnite u ladicu 1 <VRSTA> <VELIČINA>)
Nijedna ladica nije konfigurirana za vrstu i veličinu medija koju zadatak ispisa zahtijeva.
Umetnite odgovarajući medij u ladicu 1 ili pritisnite OK za korištenje medija iz druge ladice.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Load tray 1 plain <SIZE> (Umetnite u ladicu 1 obično <VELIČINA>)
Cleaning mode (Način za čišćenje) [OK] to start ([OK] za početak čišćenja)
Uređaj je spreman za izvođenje postupka čišćenja.
U ladicu 1 umetnite običan papir naznačene veličine i zatim pritisnite OK (U redu).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Manual feed <TYPE> <SIZE> (Ručno umetanje <VRSTA> <VELIČINA>)
Press [OK] (Pritisnite [OK]) for available media (za dostupne medije)
Pisač je postavljen za ručno ulaganje.
Pritisnite OK za brisanje poruke ili umetnite odgovarajuće medije u ladicu 1.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Memory is low (Memorija je gotovo puna)
Press [OK] (Pritisnite [OK])
Try again later or turn off & on (Pokušajte ponovno kasnije ili isključite i uključite)
Memorija uređaja je gotovo puna.
Pritisnite OK za dovršetak zadatka ili pritisnite X za poništenje zadatka.
Razdijelite zadatak ispisa u više manjih zadataka s manje stranica.
Informacije o povećanju memorije pisača potražite u Instaliranje DIMM modula za memoriju i fontove.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Misprint (Pogrešan ispis)
Press [OK] (Pritisnite [OK])
Mediji za ispis zadržani su u prolasku kroz uređaj.
Pritisnite OK za brisanje poruke.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Non HP supply installed (Umetnut je potrošni materijal drugog proizvođača)
Umetnut je potrošni materijal drugog proizvođača.
Ovo je privremena poruka i nestat će nakon nekoliko sekundi.
Ako smatrate da ste kupili autentičan HP-ov potrošni materijal, posjetite stranicu http://www.hp.com/go/anticounterfeit.
Servis ili popravci pisača uzrokovani upotrebom potrošnog materijala koji nije HP-ov nisu obuhvaćeni HP-ovim jamstvom.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Order <color> cartridge (Naručite spremnik s <bojom>)
Navedeni spremnik s tintom bliži se kraju svog vijeka trajanja.
Naručite navedeni spremnik s tintom. Ispis će se nastaviti dok se ne pojavi Replace <color> cartridge (Zamijenite spremnik s <bojom>).
Dodatne informacije potražite u odjeljku Potrošni materijal i dodatna oprema.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Order supplies (Naručite potrošni materijal)
U više spremnika je razina tinte niska.
Provjerite mjerače razine potrošnog materijala na upravljačkoj ploči ili ispišite stranicu statusa potrošnog materijala kako biste utvrdili u kojim je spremnicima razina tonera niska. Pogledajte Stranice s informacijama.
Naručite spremnike s tintom o kojima je riječ. Ispis će se nastaviti dok se ne prikaže Replace <color> cartridge (Zamijenite spremnik s <bojom>).
Dodatne informacije potražite u odjeljku Potrošni materijal i dodatna oprema.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Prikaz sprijeda Door open (Vrata su otvorena)
Prednja vrata uređaja su otvorena.
Zatvorite vrata.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Prikaz straga Door open (Vrata su otvorena)
Stražnja vrata uređaja su otvorena.
Zatvorite vrata.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Print failure (Neuspješan ispis)
Press [OK] (Pritisnite [OK]) If error repeats turn off then on (Ponovi li se pogreška, isključite uređaj i zatim ga uključite)
Pisač ne može dovršiti ispis stranice.
Pritisnite OK (U redu) za nastavak zadatka ispisa, ali rezultat bi mogao biti nezadovoljavajući.
Ako se problem i dalje javlja, isključite, a zatim ponovno uključite uređaj. Ponovo pošaljite zadatak ispisa.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Remove shipping locks from all cartridges (Uklonite zasune za transport iz svih spremnika)
Zasun za transport je instaliran na jednom ili više spremnika za ispis.
Provjerite je li uklonjen svaki zasun za transport spremnika za ispis.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Remove shipping material from rear door (Uklonite zaštitni materijal sa stražnjih vrata)
Sa stražnjeg valjka nisu uklonjena dva zasuna za transport.
Otvorite stražnja vratašca i uklonite zasune.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Replace <color> cartridge (Zamijenite spremnik s <bojom>)
Spremniku s tintom istekao je rok trajanja.
Zamijenite spremnik. Pogledajte Zamjena spremnika s tonerom.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Replace supply (Zamijenite potrošni materijal)
Override in use (Koristi se premošćenje)
Na izborniku Kvaliteta ispisa, stavka Replace supplies (Zamijenite potrošni materijal) je postavljena na Override out (Premošćenje kod izlaza).
Možete nastaviti s ispisom sve dok ne primijetite da je kvaliteta ispisa smanjena.
Pogledajte Izbornik Postavljanje sustava.
Ručni obostrani ispis
Load tray # (Umetanje u ladicu #) Press [OK] (Pritisnite [OK])
Ispisana je prva strana zadatka ručnog obostranog ispisa i potrebno je umetnuti stranicu za ispis druge strane.
Umetnite stranicu u naznačenu ladicu sa stranom za ispis okrenutom licem prema gore i s vrhom stranice okrenutim od sebe, a zatim pritisnite OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Uklanjanje zasuna za transport sa spremnika s <bojom>
Instaliran je zasun za transport spremnika za ispis.
Provjerite je li uklonjen zasun za transport spremnika za ispis.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Unexpected size in tray # (Neočekivana veličina u ladici #)
Load [size] (Umetnite [veličina]) Press [OK] (Pritisnite [OK])
Uređaj je u ladici prepoznao medije za ispis koji ne odgovaraju konfiguraciji ladice.
Umetnite odgovarajuće medije u ladicu ili konfigurirajte ladicu za veličinu koju ste umetnuli. Pogledajte Umetanje papira i medija za ispis.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Used <color> Cartridge in use (Koristi se korišteni spremnik s <bojom>)
Prepoznat je i prihvaćen rabljeni spremnik s tonerom.
Nije potrebna nikakva akcija.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Used supplies in use (Koristi se korišteni potrošni materijal)
Umetnuti su rabljeni spremnici s tonerom.
Nije potrebna nikakva akcija.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu
Used supply installed (Instaliran je korišteni potrošni materijal)
Za prihvaćanje pritisnite Press [OK] (Pritisnite [OK])
Umetnut je rabljeni spremnik s tonerom.
Pritisnite OK za nastavak.
HP Color Laserjet CP2020 Poruke kontrolne ploče i upozorenja o statusu