Rješavanje problema s dokumentima u boji

Rješavanje problema s dokumentima u boji


U ovom poglavlju opisuju se problemi do kojih može doći pri ispisu u boji.


Problem
Uzrok
Rješenje
Dokument se treba ispisivati u boji, a ispisuje se crno-bijelo.
HP Color Laserjet CP2020 4c blwhite Rješavanje problema s dokumentima u boji
Način boje nije odabran u programu ili upravljačkom programu pisača ili je uključena postavka ograničenja ispisa u boji.
Odaberite način boje umjesto načina nijanse sive ili isključite postavku ograničavanja ispisa u boji.
U softverskom programu nije odabran odgovarajući upravljački program.
Odaberite odgovarajući upravljački programa pisača.
Uređaj možda nije ispravno konfiguriran.
Ispišite stranicu konfiguracije (pogledajte Stranice s informacijama). Ako se na konfiguracijskoj stranici ne pojavljuje boja, obratite se HP službi za korisnike. Pogledajte Servis i podrška ili brošuru o podršci koja se isporučuje uz pisač.
Potrošni materijal za ispis u boji je potrošen, a postavka izbornika Color Supply Out (Potrošni materijal za ispis u boji je potrošen) postavljena je na Continue Black (Nastavi u crnoj).
Zamijenite potrošni materijal za ispis u boji.
Jedna ili više boja se ne ispisuju ili nisu točne.
HP Color Laserjet CP2020 4c clmissing Rješavanje problema s dokumentima u boji
Možda je na spremniku s tonerom ostala zaštitna traka.
Provjerite je li zaštitna traka potpuno uklonjena sa spremnika s tonerom.
Mediji možda ne odgovaraju HP specifikacijama.
Pokušajte s nekim drugim papirom poput kvalitetnog papira koji je namijenjen za laserske pisače u boji.
Uređaj možda radi u uvjetima s iznimno visokom vlažnošću.
Provjerite je li okruženje pisača u granicama specifikacija vlažnosti zraka.
Jedan ili više spremnika s tonerom možda je neispravno.
Zamijenite sve spremnike s tonerom koji su možda gotovo prazni. Pogledajte Zamjena spremnika s tonerom.
Proizvod je postavljen tako da se zanemari poruka Replace <color> cartridge (Zamijenite spremnik s <bojom>) i nastavi ispis.
Zamijenite sve spremnike s tonerom koji su možda gotovo prazni. Pogledajte Zamjena spremnika s tonerom.
Jedan ili više spremnika s tonerom možda nisu ispravno uključeni u rad motora.
Izvadite i ponovo postavite spremnike.
Boja se ne ispisuje konzistentno nakon umetanja novog spremnika s tonerom.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl random Rješavanje problema s dokumentima u boji
Spremnik s tonerom možda je neispravan.
Uklonite spremnik s tonerom za boju koja se ne ispisuje konzistentno i instalirajte ga ponovno.
Proizvod je postavljen tako da se zanemari poruka Replace <color> cartridge (Zamijenite spremnik s <bojom>) i nastavi ispis.
Zamijenite sve spremnike s tonerom koji su možda gotovo prazni. Pogledajte Zamjena spremnika s tonerom.
Boje na ispisanoj stranici ne odgovaraju bojama koje su prikazane na zaslonu.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl print pc Rješavanje problema s dokumentima u boji
Boje za zaslonu računala mogu se razlikovati od boja na ispisanim papirima.
Pogledajte Usklađivanje boja
Ako se ne ispisuju boje koje su na zaslonu izrazito svijetle ili tamne, program možda interpretira izrazito svijetle boje kao bijelu ili izrazito tamne kao crnu boju.
Po mogućnosti izbjegavajte izrazito svijetle ili tamne boje.
Mediji možda ne odgovaraju HP specifikacijama.
Pokušajte s nekim drugim papirom poput kvalitetnog papira koji je namijenjen za laserske pisače u boji.
Završna obrada na ispisanoj stranici u boji nije konzistentna.
HP Color Laserjet CP2020 4cl finish Rješavanje problema s dokumentima u boji
Medij je možda pregrub.
Pokušajte s nekim drugim papirom poput kvalitetnog papira koji je namijenjen za laserske pisače u boji. Glatkiji mediji općenito daju bolje rezultate.
HP Color Laserjet CP2020 Rješavanje problema s dokumentima u boji