Korištenje HP ToolboxFX za rješavanje problema s kvalitetom ispisa

Korištenje HP ToolboxFX za rješavanje problema s kvalitetom ispisa


HP Color Laserjet CP2020 note Korištenje HP ToolboxFX za rješavanje problema s kvalitetom ispisa NAPOMENA:

Prije nastavka ispišite stranicu statusa potrošnog materijala i provjerite približni preostali broj stranica za svaki spremnik za ispis. Pogledajte Stranice s informacijama.

Iz softvera HP ToolboxFX možete ispisati stranicu koja će vam pomoći da utvrdite koji spremnik s tonerom uzrokuje probleme. Stranica za rješavanje problema s kvalitetom ispisa ispisuje pet skupina boja koje su podijeljene u četiri odjeljka koji se preklapaju. Provjerom svakog odjeljka možete utvrditi koji spremnik uzrokuje probleme.

HP Color Laserjet CP2020 hb ms09 Korištenje HP ToolboxFX za rješavanje problema s kvalitetom ispisa


Odjeljak
Spremnik s tintom
1
Žuta
2
Cijan
3
Crna
4
Grimizna

Ova stranica pomaže u otkrivanju četiri osnovna problema:


Linije u jednoj boji: Ovdje je najvjerojatnije problem u spremniku. Izvadite spremnik i potražite na njemu nečistoće. Ako ne pronađete ništa, a kvar se nastavi javljati i nakon vraćanja spremnika, zamijenite ga.

Linije u svim bojama (na istom mjestu): Očistite pisač i nazovite servis ako se problem nastavi javljati.

Ponavljajuća pogreška u više boja:

Ponavljajuća točka u više boja: Ako se točka ponavlja svakih 57 do 58 mm, provucite stranicu za čišćenje kako biste očistili mehanizam za nanošenje tonera te provucite nekoliko bijelih stranica kako biste očistili valjak. Ako se točka ne ponavlja svakih 57 ili 58 mm, zamijenite spremnik s bojom u boji točke.

Ponavljajuća traka u više boja: Obratite se HP podršci.


Jedna točka ili jedna traka u jednoj boji: Ispišite tri ili četiri dodatne stranice o otklanjanju poteškoća. Ako su traka ili točka uvijek iste boje na većini stranica, zamijenite spremnik s tom bojom. Ako traka ili točka mijenjaju boju, obratite se HP podršci.

Za više informacija o otklanjanju poteškoća pokušajte sljedeće:


Pogledajte Otklanjanje poteškoća s kvalitetom ispisa slike u ovom vodiču.

Pođite do www.hp.com/support/ljcp2020series.

Obratite se HP službi za korisnike. Pogledajte Servis i podrška.
Ispis stranice za rješavanje problema s kvalitetom ispisa
1.
Otvorite HP ToolboxFX. Pogledajte Otvorite HP ToolboxFX.
2.
Pritisnite mapu Pomoć, a zatim stranicu Rješavanje problema.
3.
Pritisnite gumb Ispiši te slijedite upute na ispisanim stranicama.
HP Color Laserjet CP2020 Korištenje HP ToolboxFX za rješavanje problema s kvalitetom ispisa