Baždarenje pisača.

Baždarenje pisača.


Ako imate problema s kvalitetom ispisa, baždarite pisač.

Kalibriranje uređaja pomoću HP ToolboxFX
1.
Otvorite HP ToolboxFX. Pogledajte Otvorite HP ToolboxFX.
2.
Odaberite mapu Postavke uređaja, a zatim stranicu Kvaliteta ispisa.
3.
U području za baždarenje boja odaberite potvrdni okvir Kalibriraj sad.
4.
Pritisnite Primijeni kako biste odmah baždarili uređaj.
Kalibriranje uređaja putem upravljačke ploče
1.
Na izborniku upravljačke ploče pritisnite OK (U redu).
2.
Upotrijebite gumb Strelica ulijevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Baždarenje pisača.) ili Strelica udesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Baždarenje pisača.) da biste odabrali Postavljanje sustava, a zatim pritisnite OK (U redu).
3.
Upotrijebite gumb Strelica ulijevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Baždarenje pisača.) ili Strelica udesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Baždarenje pisača.) da biste odabrali Kvaliteta ispisa, a zatim pritisnite OK (U redu).
4.
Upotrijebite gumb Strelica ulijevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Baždarenje pisača.) ili Strelica udesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Baždarenje pisača.) da biste odabrali Calibrate color (Baždarenje boje), a zatim pritisnite OK (U redu).
5.
Upotrijebite gumb Strelica ulijevo (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Baždarenje pisača.) ili Strelica udesno (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Baždarenje pisača.) da biste odabrali Calibrate now (Baždari sad), a zatim pritisnite OK (U redu) da biste kalibrirali uređaj.
HP Color Laserjet CP2020 Baždarenje pisača.