Rješavanje problema s računalima sa sustavom Mac OS X

Rješavanje problema s računalima sa sustavom Mac OS X


HP Color Laserjet CP2020 note Rješavanje problema s računalima sa sustavom Mac OS X NAPOMENA:

Instalirate li uređaj korištenjem USB veze, nemojte povezivati USB kabel s uređajem i računalom prije instalacije softvera. Povezivanjem USB kabla sustav Mac OS X će automatski instalirati proizvod, ali će ta instalacija biti neispravna. Nakon toga ćete morati deinstalirati uređaj, odspojiti USB kabel, ponovno instalirati softver s CD-ROM-a uređaja i ponovno povezati USB kabel kada softver to zatraži od vas.

Upravljački program pisača ne nalazi se na popisu u opciji Print Center (Centar za ispis) ili Printer Setup Utility (Uslužni program za postavljanje pisača).
Uzrok
Rješenje
Softver uređaja možda nije instaliran ili nije ispravno instaliran.
Provjerite nalazi li se PPD datoteka uređaja u sljedećoj mapi na tvrdom disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<JEZIK>.LPROJ, gdje <jezik> predstavlja dvoslovnu šifru jezika koji koristite. Ako je potrebno, ponovno instalirajte softver. Više informacija potražite u uputama za početak korištenja.
PPD datoteka nije ispravna.
Izbrišite PPD datoteku iz sljedeće mape na tvrdom disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<JEZIK>.LPROJ, gdje <jezik> predstavlja dvoslovnu šifru jezika koji koristite. Ponovno instalirajte softver. Više informacija potražite u uputama za početak korištenja.

Naziv uređaja, IP adresa ili Bonjour naziv pisača se ne pojavljuje na popisu pisača u opciji Print & Fax Center (Centar za ispis i faks) ili Printer Setup Utility (Uslužni program za postavljanje pisača).
Uzrok
Rješenje
Uređaj možda nije pripravan.
Provjerite jesu li kablovi ispravno priključeni, je li uređaj uključen i svijetli li indikator pripravnosti. Ako za priključivanje koristite USB ili Ethernet sabirnicu, pokušajte uređaj priključiti izravno na računalo ili za priključivanje upotrijebite drugi priključak.
Možda je odabrana pogrešna vrsta priključka.
Provjerite da je odabran odgovarajući način veze USB, IP Printing (IP ispis) ili Bonjour.
Koristi se pogrešan naziv uređaja, IP adresa ili Bonjour naziv glavnog računala.
Ispišite stranicu konfiguracije (pogledajte Stranice s informacijama). Provjerite odgovara li naziv uređaja, IP adresa ili Bonjour naziv glavnog računala na stranici konfiguracije nazivu uređaja, IP adresi ili Bonjour naziv glavnog računala u opciji Print Center (Centar za ispis) ili Printer Setup Utility (Uslužni program za postavljanje pisača).
Kabel sučelja možda nije ispravan ili je lošije kvalitete.
Kabel sučelja zamijenite kvalitetnijim kabelom.

Upravljački program pisača ne postavlja automatski odabrani uređaj u opciji Print Center (Centar za ispis) ili Printer Setup Utility (Uslužni program za postavljanje pisača).
Uzrok
Rješenje
Uređaj možda nije pripravan.
Provjerite jesu li kablovi ispravno priključeni, je li uređaj uključen i svijetli li indikator pripravnosti. Ako za priključivanje koristite USB ili Ethernet sabirnicu, pokušajte uređaj priključiti izravno na računalo ili za priključivanje upotrijebite drugi priključak.
Softver uređaja možda nije instaliran ili je neispravno instaliran.
Provjerite nalazi li se PPD datoteka uređaja u sljedećoj mapi na tvrdom disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<JEZIK>.LPROJ, gdje <jezik> predstavlja dvoslovnu šifru jezika koji koristite. Ako je potrebno, ponovno instalirajte softver. Više informacija potražite u uputama za početak korištenja.
PPD datoteka nije ispravna.
Izbrišite PPD datoteku iz sljedeće mape na tvrdom disku: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<JEZIK>.LPROJ, gdje <jezik> predstavlja dvoslovnu šifru jezika koji koristite. Ponovno instalirajte softver. Više informacija potražite u uputama za početak korištenja.
Kabel sučelja možda nije ispravan ili je lošije kvalitete.
Kabel sučelja zamijenite kvalitetnijim kabelom.

Zadatak ispisa nije poslan na željeni uređaj.
Uzrok
Rješenje
Red čekanja na ispis možda će se zaustaviti.
Ponovno pokrenite red čekanja na ispis. Otvorite Print Monitor (Nadzor ispisa) i odaberite Start Jobs (Pokreni zadatke).
Koristi se pogrešan naziv uređaja, IP adresa ili bonjour naziv pisača.
Ispišite stranicu konfiguracije (pogledajte Stranice s informacijama). Provjerite odgovara li naziv uređaja, IP adresa ili Bonjour naziv pisača na stranici konfiguracije nazivu uređaja, IP adresi ili Bonjour nazivu pisača u opciji Print Center (Centar za ispis) ili Printer Setup Utility (Uslužni program za postavljanje pisača).

U ispisu EPS datoteke ne koriste se ispravni fontovi.
Uzrok
Rješenje
Ovaj se problem javlja u nekim programima.

Pokušajte prije ispisa na uređaj preuzeti fontove koji se nalaze u EPS datoteci.

Datoteku pošaljite u ASCII formatu umjesto pomoću binarnog šifriranja.

Ne možete ispisivati s USB kartica drugih proizvođača.
Uzrok
Rješenje
Ova se pogreška javlja kada softver za USB pisače nije instaliran.
Ako koristite USB karticu drugog proizvođača, možda će vam trebati softver Apple USB Adapter Card Support. Najnovija verzija ovog softvera dostupna je na Apple web-stranici.

Kada je priključen pomoću USB kabela, uređaj se ne pojavljuje u opciji Print Center (Centar za ispis) ili Printer Setup Utility (Uslužni program za postavljanje pisača) nakon odabira upravljačkog programa.
Uzrok
Rješenje
Ovaj problem uzrokuje ili softver ili komponenta hardvera.
Rješavanje problema sa softverom

Provjerite podržava li vaše Macintosh računalo USB i je li instaliran odgovarajući USB softver tvrtke Apple.

Provjerite je li na vašem Macintosh računalu instaliran operativni sustav Mac OS X V10.28 ili novija verzija.
Rješavanje problema s hardverom

Provjerite je li uređaj uključen.

Provjerite je li USB kabel ispravno priključen.

Provjerite koristite li odgovarajući USB kabel za brzi prijenos podataka.

Provjerite nije li na lanac priključeno previše USB uređaja koji crpe energiju. Isključite sve uređaje iz lanca i kabel priključite izravno na USB priključak glavnog računala.

Provjerite jesu li na lanac zaredom priključene više od dvije USB sabirnice bez napajanja. Isključite sve uređaje iz lanca i kabel priključite izravno na USB priključak glavnog računala.
HP Color Laserjet CP2020 note Rješavanje problema s računalima sa sustavom Mac OS X NAPOMENA:

iMac tipkovnica je USB sabirnica bez napajanja.

HP Color Laserjet CP2020 Rješavanje problema s računalima sa sustavom Mac OS X