Zadani pristupnik

Zadani pristupnik


Zadani pristupnik je IP adresa pristupnika ili usmjerivača koji pokreće pakete između mreža.

Ako postoji više pristupnika ili usmjerivača, zadani pristupnik obično je adresa prvog ili najbližeg pristupnika ili usmjerivača. Ako ne postoje pristupnici ili usmjerivači, zadani će pristupnik obično preuzeti IP adresu mrežnog čvora (kao što je radna stanica ili uređaj).

HP Color Laserjet CP2020 Zadani pristupnik