Pristupnici

Pristupnici


Pristupnici (usmjerivači) se koriste za povezivanje mreža. Pristupnici su uređaji koji posreduju kao prevoditelji između sustava koji ne koriste iste komunikacijske protokole, formatiranje podataka, strukture, jezike ili arhitekture. Pristupnici ponovno dijele podatke u pakete i mijenjaju sintaksu radi usklađivanja s odredišnim sustavom. Kada je mreža podijeljena u podmreže, potrebni su pristupnici za povezivanje jedne podmreže s drugom.

U ovome se dijelu nalaze informacije o sljedećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Pristupnici