Konfiguriranje IP parametara

Konfiguriranje IP parametara


Parametri IP konfiguracije mogu se konfigurirati ručno ili se mogu automatski preuzeti korištenjem DHCP ili BOOTP protokola prilikom svakog uključivanja uređaja.

Kada je uključen, novi uređaj koji ne može dohvatiti valjanu IP adresu s mreže automatski sam sebi dodjeljuje zadanu IP adresu. U maloj privatnoj mreži dodjeljuje se jedinstvena IP adresa u rasponu od 169.254.1.0 do 169.254.254.255. IP adresa uređaja navedena je na stranici konfiguracije i u mrežnom izvješću. Vidi izbornici upravljačke ploče.

U ovome se dijelu nalaze informacije o sljedećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Konfiguriranje IP parametara