IP adresa

IP adresa


IP adresu možete konfigurirati ručno ili automatski uz pomoć DHCP-a, BootP-a ili AutoP-a.

U ovome se dijelu nalaze informacije o sljedećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 IP adresa