Prednost za postavke ispisa za Macintosh

Prednost za postavke ispisa za Macintosh


Mijenja na postavke ispisa koje su prioritetne ovisno o tome gdje su napravljene promjene:

HP Color Laserjet CP2020 note Prednost za postavke ispisa za Macintosh NAPOMENA:

Nazivi naredbi i dijaloških okvira mogu varirati ovisno o vašem programu.


Page Setup dialog box (Dijaloški okvir za postavljanje stranice): Odaberite Page Setup (Postavljanje stranice) ili sličnu naredbu iz izbornika File (Datoteka) programa u kojemu radite kako biste otvorili ovaj dijaloški okvir. Postavke koje ovdje promijenite mogle bi isključiti postavke koje ste promijenili negdje drugdje.

Dijaloški okvir Print (Ispis): Pritisnite Print (Ispis), Print Setup (Postavke stranice) ili sličnu naredbu u izborniku File (Datoteka) u programu u kojem radite kako biste otvorili ovaj dijaloški okvir. Postavke promijenjene u dijaloškom okviru Print (Ispis) imaju nižu razinu prioriteta i neće poništiti promjene napravljene u dijaloškom okviru Page Setup (Postavke stranice).

Zadane postavke upravljačkog programa pisača: Zadane postavke upravljačkog programa pisača određuju postavke korištene u svim zadacima ispisa, osim ako su postavke promijenjene u dijaloškim okvirima Page Setup (Postavke stranice), Print (Ispis) ili Printer Properties (Svojstva pisača).

Postavke upravljačke ploče pisača: Postavke promijenjene na upravljačkoj ploči pisača imaju nižu razinu prioriteta od promjena napravljenih bilo gdje drugdje.
HP Color Laserjet CP2020 Prednost za postavke ispisa za Macintosh