Upotreba izbornika Services (Usluge)

Upotreba izbornika Services (Usluge)


Ako je uređaj spojen na mrežu, do informacija o uređaju i statusu potrošnog materijala možete doći pomoću izbornika Services (Usluge).

1.
U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).
2.
Otvorite izbornik Services (Usluge).
HP Color Laserjet CP2020 Upotreba izbornika Services (Usluge)