Ispisujte s obje strane stranice (obostrani ispis)

Ispisujte s obje strane stranice (obostrani ispis)


HP Color Laserjet CP2020 caution Ispisujte s obje strane stranice (obostrani ispis) OPREZ:

Kako biste izbjegli zaglavljivanje, ne umećite papir teži od 105 g/m2 (28-lb čvrsti papir).

Korištenje automatskog obostranog ispisa
1.
Umetnite dovoljno papira za ispis u jednu od ladica. Ako umećete posebni papir, npr. papir sa zaglavljem, umetnite ga na jedan od sljedećih načina:

U ladicu 1 umetnite papir sa zaglavljem okrenut licem prema gore tako da donji rub prvi bude umetnut u pisač.

U sve druge ladice umećite papir sa zaglavljem licem okrenutim prema dolje tako da gornji rub bude u stražnjem dijelu ladice.
2.
U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).
3.
Otvorite izbornik Layout (Izgled).
4.
Pokraj opcije Two-Sided (Obostrano) odaberite Long-Edge Binding (Uvezivanje uz dugi rub) ili Short-Edge Binding (Uvezivanje uz kratki rub).
5.
Pritisnite Print (Ispis).
Ručni obostrani ispis
1.
Umetnite dovoljno papira za ispis u jednu od ladica. Ako umećete posebni papir, npr. papir sa zaglavljem, umetnite ga na jedan od sljedećih načina:

U ladicu 1 umetnite papir sa zaglavljem okrenut licem prema gore tako da donji rub prvi bude umetnut u pisač.

U sve druge ladice umećite papir sa zaglavljem licem okrenutim prema dolje tako da gornji rub bude u stražnjem dijelu ladice.
2.
U izborniku File (Datoteka) pritisnite Print (Ispis).
3.
U izborniku Finishing (Završna obrada) odaberite Manually Print on 2nd Side (Ručni ispis na drugoj strani).
4.
Pritisnite Print (Ispis). Slijedite upute u skočnom prozoru koje se pojavljuju na zaslonu računala prije zamjene izlaznog snopa u ladici 1 za ispis drugog dijela.
5.
Otiđite do pisača i uklonite prazni papir koji se nalazi u ladici 1.
6.
Umetnite ispisani snop licem prema gore tako da donji rub prvi bude umetnut u ladicu 1. Morate ispisati drugu stranu iz ladice 1.
7.
Ako se to od vas zatraži, pritisnite odgovarajući gumb na upravljačkoj ploči za nastavak.
HP Color Laserjet CP2020 Ispisujte s obje strane stranice (obostrani ispis)