Informacije o trgovačkoj marki i zaštiti autorskih prava

Informacije o trgovačkoj marki i zaštiti autorskih prava


Autorska prava i licenca

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i prevođenje zabranjeno bez prethodne pisane suglasnosti, osim pod uvjetima određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge navedena su u izričitim jamstvenim izjavama koje se isporučuju s takvim proizvodima i uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za eventualne tehničke i uredničke pogreške te propuste koji se nalaze u tekstu.

Edition 2, 09/2008

Broj publikacije : CB493-90934

Trgovačke marke

Adobe®, Acrobat® te PostScript® trgovačke su marke tvrtke Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR® i ENERGY STAR logo® su zaštitni znakovi United States Environmental Protection Agency (Agencije za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država) u SAD-u.

Corel® je trgovačka marka ili zaštićena trgovačka marka tvrtke Corel Corporation ili Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows® i Windows® XP su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation registrirani u SAD-u.

Windows Vista™ je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.

HP Color Laserjet CP2020 Informacije o trgovačkoj marki i zaštiti autorskih prava