Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji

Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji


HP Color Laserjet CP2020 weee mark Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji

Ovaj simbol može se nalaziti na proizvodu ili na ambalaži, a označava kako se proizvod ne smije odložiti zajedno s kućanskim otpadom. Vaša je odgovornost ovaj proizvod predati na odgovarajuće prikupljalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. Poseban način prikupljanja i reciklaže ovakve opreme prilikom odlaganja na otpad pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i tako ćete osigurati da se proizvod reciklira na način koji vodi računa o ljudskom zdravlju i prirodnom okolišu. Više informacija o prikupljalištima za reciklažu proizvoda zatražite od lokalne uprave, komunalnog poduzeća ili u trgovine u kojoj ste kupili proizvod.
HP Color Laserjet CP2020 Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji