Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet)

Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet)


Podaci o sigurnosti materijala za opremu koja sadrži kemijske tvari (npr. toner) mogu se dobiti na HP-ovom web-mjestu na adresi www.hp.com/go/msds ili www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP Color Laserjet CP2020 Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet)