Papir

Papir


Uz ovaj proizvod možete koristiti reciklirani papir koji je u skladu sa smjernicama navedenima u HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Vodič za potrošni materijal za HP LaserJet pisače). Ovaj proizvod prikladan je za korištenje recikliranog papira sukladno s EN12281:2002.

HP Color Laserjet CP2020 Papir