Licencni ugovor s krajnjim korisnikom

Licencni ugovor s krajnjim korisnikom


PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE KORIŠTENJA OVOG SOFTVERSKOG PROIZVODA: Ovaj licencni ugovor s krajnjim korisnikom (“EULA”) je ugovor između (a) vas (pojedinca ili entiteta kojeg predstavljate) i (b) tvrtke Hewlett-Packard (“HP”) kojim se regulira vaše korištenje softverskog proizvoda (“Softver”). Ovaj EULA se ne primjenjuje ako postoji odvojeni licencni ugovor između vas i tvrtke HP ili njenih dobavljača softvera, uključujući licencni ugovor u internetskoj dokumentaciji. Pojam “Softver” može uključivati (i) pridružene medije, (ii) korisnički priručnik i ostale tiskane materijale i (iii) “internetsku” ili elektroničku dokumentaciju (pod skupnim nazivom “Korisnička dokumentacija”).

PRAVA U SOFTVERU NUDE SE SAMO POD UVJETOM DA STE SUGLASNI SA SVIM ODREDBAMA I UVJETIMA OVOG EULA. INSTALIRANJEM, KOPIRANJEM, PREUZIMANJEM ILI DRUGIM KORIŠTENJEM SOFTVERA, SUGLASNI STE BITI OBVEZNI PREMA OVOM EULA. AKO NE PRIHVATITE OVAJ EULA, NEMOJTE INSTALIRATI, PREUZETI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI SOFTVER. AKO STE KUPILI SOFTVER, ALI NISTE SUGLASNI S OVIM EULA, VRATITE SOFTVER NA MJESTO KUPNJE U ROKU OD ČETRNAEST DANA I PRIMITE POVRAT NOVCA PREMA NABAVNOJ CIJENI; AKO SE SOFTVER INSTALIRA ILI SE ISPORUČUJE S DRUGIM HP PROIZVODOM, MOŽETE VRATITI ČITAV NEKORIŠTENI PROIZVOD.

1. SOFTVER TREĆE STRANE. Softver može, uz softver u vlasništvu tvrtke HP (“HP softver”), uključivati i softver pod licencama u vlasništvu trećih strana (“Softver treće strane” i “Licenca treće strane”). Svaki softver treće strane za koji imate licencu, podliježe odredbama i uvjetima odgovarajuće Licence treće strane. Uglavnom se Licenca treće strane nalazi u datotekama poput license.txt i ako ne možete pronaći Licencu treće strane, stupite u vezu sa službom za korisnike tvrtke HP. Ako Licence treće strane uključuju licence koje omogućavaju dostupnost izvornog koda (kao što je GNU Opća javna licenca) i odgovarajući izvorni kod nije isporučen sa Softverom, potražite na stranicama za podršku proizvodu na HP internetskoj stranici (hp.com) uputu o tome kako pribaviti takav izvorni kod.

2. LICENCNA PRAVA. Imat ćete ova prava pod uvjetom da se pridržavate odredbi i uvjeta ovog EULA:

a. Korištenje. HP vam daje licencu za korištenje jednog primjerka HP softvera. “Korištenje” znači instaliranje, kopiranje, pohranjivanje, učitavanje, izvršavanje, prikaz ili korištenje HP softvera na neki drugi način. Ne smijete vršiti izmjene na HP softveru niti onemogućavati bilo koju licencnu ili kontrolnu funkciju HP softvera. Ako je tvrtka HP isporučila ovaj Softver za korištenje s određenim proizvodom za prikaz ili ispis fotografija (primjerice, ako je Softver upravljački program za pisač, firmver ili dodatak), HP softver smije se koristiti samo s takvim proizvodom (“HP proizvod”). Dodatna ograničenja uporabe se mogu pojaviti u Korisničkoj dokumentaciji. Ne smijete odvajati dijelove komponenti HP softvera za korištenje. Nemate pravo distribuiranja HP softvera.

b. Kopiranje. Vaše pravo na kopiranje znači da smijete izrađivati arhivske ili sigurnosne kopije HP softvera, uz uvjet da svaki primjerak sadrži sve izvorne obavijesti o vlasništvu HP softvera te se koristi samo za svrhu izrade sigurnosnih kopija.

3. NADOGRADNJE. Za Korištenje HP softvera kojeg tvrtka HP daje kao nadogradnju, ažuriranje ili dodatak (skupno “Nadogradnja”), prvo morate imati licencu za izvorni HP softver kojeg je tvrtka HP označila prihvatljivim za nadogradnju. U mjeri u kojoj Nadogradnja zamjenjuje izvorni HP softver, više nećete moći koristiti takav HP softver. Ovaj se EULA odnosi se na svaku Nadogradnju, osim ako tvrtka HP Nadogradnjom ne postavi druge uvjete. U slučaju sukoba između ovog EULA i takvih drugih uvjeta, prevagu će imati drugi uvjeti.

4. PRIJENOS.

a. Prijenos treće strane. Početni krajnji korisnik HP softvera može napraviti jednokratni prijenos HP softvera na drugoga krajnjeg korisnika. Svaki će prijenos uključivati sve sastavne dijelove, medije, Korisničku dokumentaciju, ovaj EULA, te ako se može primijeniti, Certifikat autentičnosti. Prijenos ne može biti neizravni prijenos poput konsignacije. Prije prijenosa će se krajnji korisnik koji prima preneseni Softver, suglasiti s ovim EULA. Po prijenosu HP softvera, vaša licenca automatski prestaje vrijediti.

b. Ograničenja. Ne smijete iznajmljivati, davati u najam ili posuđivati HP softver ili koristiti HP softver u komercijalne svrhe s korištenjem u određenim vremenskim razdobljima ili u svrhe korištenja u uredu. Ne smijete davati podlicence, dodjeljivati ili na drugu način prenositi HP softver osim kako je izričito navedeno u ovom EULA.

5. PRAVA VLASNIKA. Sva prava intelektualnog vlasništva u Softveru i Korisničkoj dokumentaciji pripadaju tvrtki HP ili njenim dobavljačima, te su zaštićena zakonom, uključujući važeće zakone o autorskim pravima, pravima poslovne tajne, pravima patenta i pravima trgovačke marke. Sa Softvera ne smijete uklanjati ni jedan znak raspoznavanja proizvoda, obavijest o autorskim pravima ili ograničenja prava vlasništva.

6. OGRANIČENJE O OBRNUTOM INŽENJERINGU. Ne smijete vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati HP softver, osim i samo u onoj mjeri u kojoj je to pravo dopušteno važećim zakonom.

7. PRISTANAK NA KORIŠTENJE PODATAKA. Tvrtka HP i tvrtke u njenom vlasništvu mogu sakupljati i koristiti tehničke podatke koje dajete u vezi s (i) vašim Korištenjem softvera ili HP proizvoda ili (ii) davanjem usluga podrške vezano uz Softver ili HP proizvod. Svi takvi podaci podliježu politici privatnosti tvrtke HP. HP neće takve podatke koristiti u obliku koji će vas osobno identificirati, osim u mjeri potrebnoj za unapređenje vašeg korištenja ili pružanje usluga podrške.

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. Bez obzira na sve štete koje možete pretrpjeti, ukupna obveza tvrtke HP i njenih dobavljača prema ovom EULA i vaš isključivi pravni lijek prema ovom EULA ograničava se na iznos koji je veći od onog koji ste platili za Proizvod za $5,00. SUKLADNO SVIM ZAKONOM DOPUŠTENIM SREDSTVIMA, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU POSEBNU, SLUČAJNU, NEIZRAVNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA IZGUBLJENI PROFIT, IZGUBLJENE PODATKE, PREKID POSLOVANJA, OSOBNU OZLJEDU ILI GUBITAK PRIVATNOSTI) VEZANU UZ NAČIN KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA SOFTVERA, ČAK I U SLUČAJU DA JE HP ILI BILO KOJI NJEN DOBAVLJAČ BIO UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE I ČAK U SLUČAJU DA GORE NAVEDENI PRAVNI LIJEK NE ISPUNI SVOJU OSNOVNU SVRHU. Neke države/regije ili ostali zakonski sustavi ne dopuštaju isključivanje ili ograničenje slučajnih ili posljedičnih šteta, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključivanje ne može primijeniti na vas.

9. KUPCI VLADE SAD. Ako ste dio Vlade SAD tada su sukladno FAR-u 12.211 i FAR-u 12.212, komercijalni računalni softver, računalna softverska dokumentacija i tehnički podaci za komercijalne stavke, licencirani sukladno važećem komercijalnom licencnom ugovoru tvrtke HP.

10. SUKLADNOST S IZVOZNIM ZAKONIMA. Pridržavat ćete se svih zakona, propisa i uredbi (i) koje važe za uvoz ili izvoz Softvera ili (ii) koje ograničavaju korištenje softvera, uključujući sva ograničenja u trgovanju nuklearnim, kemijskim ili biološkim oružjem.

11. PRIDRŽANA PRAVA. Tvrtka HP i njeni dobavljači pridržavaju sva prava koja vam nisu izričito dana ovim EULA.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Izmijenjeno 11/06.

HP Color Laserjet CP2020 Licencni ugovor s krajnjim korisnikom