Korisnička podrška

Korisnička podrška


Iskoristite telefonsku besplatnu podršku tijekom jamstvenog razdoblja za svoju državu/regiju
Pripremite naziv uređaja, serijski broj, datum kupovine i opis problema.
Telefonske brojeve za državu/regiju možete pronaći na brošuri koja je priložena uz uređaj ili na stranici www.hp.com/support/.
Iskoristite 24-satnu internetsku podršku
www.hp.com/support/ljcp2020series
Iskoristite podršku za uređaj koji koristite s Macintosh računalom
www.hp.com/go/macosx
Preuzimanje elektronskih informacija, upravljačkih i uslužnih programa
www.hp.com/go/ljcp2020series_software
Naručivanje potrošnog materijala i papira
www.hp.com/go/suresupply
Naručivanje originalnih HP dijelova ili dodatne opreme
www.hp.com/buy/parts
Naručivanje dodatnih HP usluga ili ugovora o održavanju
www.hp.com/go/carepack
HP Color Laserjet CP2020 Korisnička podrška