Usklađujte boje pomoću palete Microsoft Office Basic Colors

Usklađujte boje pomoću palete Microsoft Office Basic Colors


Paletu Microsoft Office Basic Colors možete ispisati pomoću uređaja HP ToolboxFX. Pomoću te palete možete odabrati boje koje želite koristiti za ispis dokumenata. Paleta prikazuje upravo boje koje će se ispisati kada ih odaberete u programu Microsoft Office.

1.
U HP ToolboxFX odaberite mapu Pomoć.
2.
U odjeljku Alati za ispis u boji odaberite Ispis osnovnih boja.
3.
Podesite boju u svom dokumentu kako biste uskladili boje na paleti boja za ispis.
HP Color Laserjet CP2020 Usklađujte boje pomoću palete Microsoft Office Basic Colors