Uskladite boje pomoću HP softvera za osnovno usklađivanje boja

Uskladite boje pomoću HP softvera za osnovno usklađivanje boja


HP softver za osnovno usklađivanje boja omogućuje podešavanje prilagođene boje u ispisu. Na primjer, na ispisu možete uskladiti boju logotipa tvrtke. Nove sheme boja možete spremiti i koristiti ih za određene dokumente ili sve dokumente koje ispisujete, ili možete stvoriti veći broj shema boja za kasniji odabir.

Ovaj softverski alat dostupan je svim korisnicima ovog proizvoda. Da biste alat mogli koristiti, morate ga preuzeti s interneta putem HP ToolboxFX ili s medija sa softverom koji ste dobili sa svojim uređajem.

HP softver za osnovno usklađivanje boja možete preuzeti s medija na sljedeći način.

1.
Umetnite disk u optički pogon. CD će se pokrenuti automatski.
2.
Odaberite Install more software (Instaliraj dodatni softver).
3.
Odaberite HP Basic Color Match (HP softver za osnovno usklađivanje boja). Preuzimanje će započeti i alat će se sam instalirati. Pojavit će se i ikona na radnoj površini.

Alat HP Basic Color Match možete preuzeti putem HP ToolboxFX na sljedeći način.

1.
Otvorite HP ToolboxFX.
2.
Odaberite mapu Pomoć.
3.
U odjeljku Alati za ispis u boji odaberite Osnovno usklađivanje boja. Preuzimanje će započeti i alat će se sam instalirati. Pojavit će se i ikona na radnoj površini.

Nakon preuzimanja i instalacije alata HP Basic Color Match možete ga pokrenuti pomoću ikone na radnoj površini ili iz HP ToolboxFX (kliknite na mapu Pomoć, zatim na Alati za ispis u boji, a zatim Osnovno usklađivanje boja. Alat vas vodi kroz odabir boja. Sva odabrana usklađivanja boja spremaju se kao teme boja i možete im i naknadno pristupiti.

HP Color Laserjet CP2020 Uskladite boje pomoću HP softvera za osnovno usklađivanje boja