UPD – מצבי התקנה

UPD – מצבי התקנה


מצב Traditional (מסורתי)

השתמש במצב זה אם אתה מתקין את מנהל ההתקן מתוך תקליטור עבור מחשב יחיד.

לאחר ההתקנה במצב זה, ה-UPD פועל כמנהלי מדפסת רגילים.

בעת השימוש במצב זה, עליך להתקין את ה-UPD בנפרד עבור כל מחשב.
מצב Dynamic (דינמי)

השתמש במצב זה אם אתה מתקין את מנהל ההתקן עבור מחשב נייד, כדי שתוכל לזהות את מוצרי HP ולהדפיס אליהם מכל מקום.

השתמש במצב זה אם אתה מתקין את ה-UPD עבור קבוצת עבודה.

כדי להשתמש במצב זה, הורד את מנהל ההתקן UPD מהאינטרנט. ראה www.hp.com/go/upd.

HP Color Laserjet CP2020 UPD – מצבי התקנה